Uitleg stressmodel

Externe stressoren

Dit artikel gaat over ‘externe stressoren’ oftewel omstandigheden die mensen als stressvol kunnen ervaren. Wat mensen stressvol vinden verschilt erg van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben altijd last van vakantiestress, terwijl voor anderen de vakantie één en al ontspanning en afleiding betekent. Toch zijn er een aantal gebeurtenissen die vrijwel iedereen stressvol vindt. Er bestaat een top 100 lijst van stressvolle gebeurtenissen. Daar gaan we het in deze nieuwsbrief over hebben. Om je meer bewust te worden van je eigen belasting, ga je zelf ook je belasting inventariseren

Stressniveau

Hoe komt het eigenlijk dat sommige mensen beter tegen stress kunnen dan anderen? Er zijn ‘stressbestendige’ en ‘stressgevoelige’ mensen.

Het draagkracht/draaglastmodel of stressmodel kan een beter inzicht in dit stressverschijnsel bieden. Volgens dit model verschillen mensen individueel in hun mogelijkheden
(draagkracht) om allerlei vervelende situaties en gebeurtenissen (draaglast) het hoofd te bieden.

  • Draagkracht bestaat uit persoonlijke vaardigheden, omgangsstijl, lichamelijke conditie en mate van sociale steun.

De draaglast wordt bepaald door allerlei problemen in de buitenwereld, zoals werk of gezin (komt overeen met objectieve stressoren).

Wil je een afspraak inplannen?
Benieuwd naar onze tarieven?
Wie vergoedt wat?

Draagkracht en draaglast

Zowel de draagkracht als de draaglast kunnen dus sterk verschillen per persoon. In het ideale geval is er sprake van een evenwichtige situatie. Als de draagkracht groter is dan de draaglast, kan de betreffende persoon nog meer hebben. Maar zodra de draaglast de draagkracht gaat overtreffen, kunnen er problemen ontstaan. Als de draaglast langere tijd te groot wordt voor de draagkracht van de persoon in kwestie zal dat leiden tot lichamelijke en/of psychische klachten. De gezondheid zal er dus onder lijden.

Wat voor de ene persoon een makkelijke situatie is zal voor de ander juist voor grote problemen zorgen omdat ze een verschillende draagkracht hebben. ‘Stress’ is dus een relatief begrip.

Voorbeeld: vrouw A combineert moeiteloos werk, huishouden en sociaal leven door haar leven goed te organiseren, terwijl vrouw B al gestrest wordt van alleen het huishouden. Vrouw A heeft dus een hogere draagkracht dan vrouw B.

De hoeveelheid stress die mensen ervaren bij dezelfde gebeurtenis (draaglast) is dus afhankelijk van de eigen draagkracht, die weer bestaat uit persoonlijke eigenschappen en omstandigheden.