Valangst bij senioren met chronische aandoening

In Nederland is de afgelopen jaren sprake van toenemende vergrijzing. De helft van de 75-plussers heeft één of meer chronische aandoeningen. Regelmatig bewegen, verkleint het risico op chronische aandoeningen. Veel voorkomende problemen bij deze doelgroep zijn valangst en fysieke inactiviteit.

Valangst

Een veelvoorkomend probleem bij senioren met een chronische aandoening is valangst. Onder zelfstandig wonende senioren (70-plussers) is in Nederland de prevalentie van valangst 54,3%. Als risicofactoren voor valangst worden genoemd: ervaring met vallen, balansproblemen, verminderde kracht van de beenmusculatuur, loopstoornissen, cognitieve stoornissen en een lagere sociaaleconomische status. Veel senioren met valangst verliezen zelfstandigheid, doordat ze bijvoorbeeld niet allen naar buiten durven of moeite krijgen met het uitvoeren van de dagelijkse levensverrichtingen.

valangst fysio jansen deurne
Wil je een afspraak inplannen?
Benieuwd naar onze tarieven?
Wie vergoedt wat?

Fysieke inactiviteit

Naast valangst is ook fysieke inactiviteit een probleem bij senioren. Regelmatig bewegen, verkleint het risico op chronische aandoeningen. Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) moeten senioren vanaf 55 jaar minimaal een half uur per dag, vijf dagen per week, matig intensief actief zijn. Met matig intensief wordt bijvoorbeeld wandelen of in huis afstoffen bedoeld. Deze norm is opgesteld om ervoor te zorgen dat de Nederlandse bevolking gezond is. Naast de NNGB is de stappennorm belangrijk voor een gezonde leefstijl bij ouderen. De stapennorm bedraagt 6.000 tot 8.500 stappen per dag. Wanneer senioren fysiek inactief zijn, neemt e fysieke capaciteit van senioren af. De fysieke capaciteit kan onderverdeeld worden in balans, kracht, mobiliteit en loopsnelheid. Voldoende fysieke capaciteit is nodig, om dagelijkse activiteiten uit te voeren en gezond ouder te worden. Uit verschillende onderzoeken lijkt dat er relaties zijn tussen valangst enerzijds en het fysiek activiteitenniveau en de fysieke capaciteit anderzijds. Naast het minder gaan bewegen, gaat een hoge mate van valangst gepaard met een lage fysieke capaciteit.

De geriatriefysiotherapeut is de aangewezen persoon

De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen die vanwege hun leeftijd te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de preventie van klachten.

Afspraak maken?

Wil je een afspraak inplannen? Je kunt ons bereiken door te bellen naar het telefoonnummer: 0493 – 242121 of stuur een e-mail naar info@fysiopraktijkjansen.nl.