Zorgverzekeringszorgen

Een nieuw jaar staat voor de deur. Een schone lei om in te kleuren met -hopelijk- een heleboel goeds! Waar na het knallen van de kurken ook alles van het voorgaande jaar wordt weggeveegd, is bij de zorgverzekeraars. Wie een aanvullend pakket heeft, heeft opnieuw recht op vergoeding van het geïncludeerde. Hier tegenover staat dat voor iedere Nederlander de teller van het eigen risico ook weer op nul gezet wordt. De eerste 385 euro vanuit de basisverzekering komen ook in 2020 voor eigen rekening. En hier ligt voor ons fysiotherapeuten een uitdaging. Of we willen of niet, we moeten dit kunnen uitleggen aan onze cliënten.

Ik wil ze de kost niet geven; mensen met een langlopende chronische machtiging die zich verbazen over dat ze ineens moeten betalen voor de fysiotherapie die eerder ‘gratis’ was. Of cliënten die zich in de loop van het jaar aandienen en die niet kunnen vatten hoe het nou precies zit met die verschillende potjes waaruit de vergoeding komt.

Theoretisch is het mijn verantwoordelijkheid niet, maar toch wil ik ‘m nemen. Als fysiotherapeut zorg ik nu eenmaal graag en ik weet dat zich in onze beroepsgroep vele gelijkgestemden bevinden. Graag geef ik eenvoudig en duidelijk antwoord op vragen waar cliënten mee komen. Om zo min mogelijk tijd kwijt te zijn aan iets dat belangrijk maar tegelijkertijd bijzaak is, ga ik in deze blog in op enkele zorgverzekeringskwesties. Deze kwesties zal iedere fysiotherapeut herkennen uit de praktijk, daarom deel ik ze graag met je.

Wat je gaat lezen, staat grotendeels in de grote en kleine lettertjes van de door zorgverzekeraars opgestelde polissen en is voor ons professionals gesneden koek. Toch is mijn ervaring dat cliënten vaak slecht beslagen ten ijs komen, ze hebben zich niet voorbereid of begrijpen gewoonweg niet wat er beschreven staat. Ik heb er daarom voor gekozen om vijf vragen over (voor hen) ingewikkelde kwesties uit te leggen in simpele woorden.

Overstappen van zorgverzekering, moet dat eigenlijk?

Nee hoor. Sterker nog, zorgverzekeraars geven de voorkeur aan ‘slapende klanten’. En die hebben ze nogal wat! Uit een onderzoek dat  Zorgwijzer eind 2017 publiceerde blijkt dat in Nederland jaarlijks ongeveer een miljoen mensen overstapt van verzekeraar of pakket. Dit lijkt veel, maar betekent dus dat de overgrote meerderheid kiest voor een automatische verlenging.

Toch loont het de moeite om in de laatste maanden van het jaar even stil te staan bij je behoeften voor de komende tijd. Natuurlijk kan je vooraf niet alles voorzien, maar een heleboel zaken zijn wél enigszins voorspelbaar.

Is een aanvullende verzekering nodig?

Als fysiotherapeut ben ik geneigd deze vraag met “ja” te beantwoorden, maar het feitelijke antwoord is “nee”. Een basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont, maar of je een aanvullend pakket neemt is je eigen keuze.

Sommige mensen kiezen ervoor zich voor ieder mogelijk risico in te dekken en betalen hiervoor vele honderden euro’s per jaar, anderen nemen geen aanvullend pakket en zetten het geld dat ze daardoor besparen apart zodat ze het kunnen gebruiken in geval van nood. Weer een andere groep kiest er (al dan niet noodgedwongen) voor om het risico te lopen, zij verzekeren zich niet aanvullend én houden niets apart.  Aangezien er maar weinigen zijn die in een glazen bol kunnen zien wat de toekomst brengt, is en blijft verzekeren in grote lijn een kansspel.

Wordt fysiotherapie alleen vergoed als je een aanvullende verzekering hebt?

Meestal wel. Voor sommige aandoeningen wordt een uitzondering gemaakt, maar in het gros van de gevallen komt de vergoeding uit het aanvullende pakket of uit je eigen portemonnee.

Kinderen vormen een uitzondering op de regel, zij krijgen negen tot achttien behandelingen per jaar vergoed uit de basisverzekering.

Welke verzekeringen adviseren fysiotherapeuten?

Zoveel mensen, zoveel wensen. Een jeugdige judoka loopt een ander risico dan een vitale vijftiger en een bouwvakker in de bloei van het leven moet met andere zaken rekening houden dan een tachtigjarige tennisser. Het is dus ondoenlijk om hier eenduidig in te adviseren.

Feit is dat jaarlijks vier miljoen Nederlanders aankloppen bij een fysiotherapeut, dit betekent grofweg dat er 25 procent kans is dat dit ook voor jou geldt. Een aanvullend pakket waarin een aantal behandelingen is opgenomen lijkt in dat opzicht een zinvolle keuze. Jaarlijks selecteert het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten de beste polissen voor fysiotherapie. Je kunt in deze lijst zien wat je kwijt bent en wat je ervoor krijgt.

Zorgverzekering Fysio Jansen Deurne

Hoe werkt het met een chronische machtiging?

Hoewel sommige artsen je doen geloven dat zij erover gaan, is het de overheid die bepaalt of een aandoening wel of geen recht geeft op een chronische machtiging. Er wordt een lijst met indicaties die hiervoor in aanmerking komen gehanteerd, deze wordt jaarlijks herzien. Zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders moeten zich hieraan houden. Het is dus NIET zo dat iets dat lichamelijke beperkingen voor het leven geeft, per definitie een indicatie is voor langdurige vergoeding van fysiotherapie.

Laten we wel wezen, wanneer je iets hebt dat op deze lijst staat, dan is dit meestal geen reden tot juichen. Wat het wel is, is het recht op vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering. Vanaf de eenentwintigste behandeling welteverstaan, de eerste twintig komen voor eigen rekening. Voor mensen die nog niet-verzilverde fysiotherapiebehandelingen in hun aanvullende pakket hebben, geldt dat deze eerst worden opgebruikt. Het restant bedrag wordt in rekening gebracht.

Een chronische machtiging wordt in veel gevallen afgegeven voor een bepaalde tijd (meestal zes of twaalf maanden), maar in sommige gevallen voor onbepaalde tijd. Een voorbeeld van een machtiging voor onbepaalde tijd is die voor een beroerte. Mensen die dit hebben doorgemaakt mogen onbeperkt gebruik maken van fysiotherapie, zolang er doelen zijn.

Meneer Verbeek heeft in april 2018 een beroerte gehad, toen hij na verblijf op een revalidatie afdeling weer thuis was, zag ik hem twee keer per week voor verdere behandeling. Hij kreeg in dat jaar dertig behandelingen waarvan er vijftien uit het aanvullend pakket betaald werden, vijf uit eigen zak en de rest uit de basisverzekering. Tot dusver niets aan de hand. In 2019 liep de machtiging door en kwam de vergoeding dus nog steeds uit de basisverzekering. Meneer Verbeek kreeg in februari een rekening waarop stond dat hij moest betalen voor fysiotherapie. Hij snapte er niks van en was het er niet mee eens.

Bovenstaand praktijkvoorbeeld gebruik ik omdat het er één is uit velen. En ik kan er inkomen, dat mensen het niet kunnen rijmen. Er zal wel iets fout zijn gegaan, denken ze. Ik heb immers verteld dat er een chronische machtiging is en ze hebben wat ze zelf moesten betalen vorig jaar al voldaan.

De meeste mensen met een langlopende chronische machtiging gebruiken ook medicijnen en bezoeken regelmatig het ziekenhuis, het eigen risico gaat dus sowieso op. Alleen degene die het eerst declareert, is degene die zichtbaar is op de nota en tevens de gelukkige die mag uitleggen hoe de vork in de steel zit. Ik doe dat telkens weer, met liefde maar ook met tegenzin. Want als zorgverlener heb ik andere ambities dan praten over geld.

De zorgverzekeringszorgen, van onze cliënten. Helemaal wegnemen kunnen we ze natuurlijk niet, maar door hen laagdrempelig en naar eer en geweten te informeren doen we al een heleboel.

Althans, dat vind ik.

David Jansen | Fysio Jansen