Fysio Fitness voor wie?

Fysio Fitness is met name geschikt voor mensen die actief en fit willen blijven of worden onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut. Het unieke van onze Fysio Fitness is dat u verantwoord traint via een persoonlijk afgestemd trainingsprogramma. U werkt tijdens de trainingen op uw eigen niveau aan uw doelen. Maandelijks vinden er evaluatiemomenten plaats zodat u en wij extra grip hebben op de ontwikkeling van uw fysieke fitheid.

Het is kleinschalig (max. groepsgrootte is 6 personen) waardoor u ook tijdens het sporten de optimale begeleiding en ondersteuning van de fysiotherapeut krijgt.

Wij bieden Fysio Fitness voor verschillende doelen en doelgroepen:

  • Doorgaan met trainen na een revalidatieperiode
  • Doorgaan met trainen na fysiotherapie
  • Afslanken met sportieve ondersteuning
  • Fitness voor senioren

Trainingsdagen en tijden

Maandag     10:00 – 11:00 uur

Dinsdag       09:00 – 10:00 uur, 10:00 – 11:00 uur, 19:00 – 20:00 uur en 20:00 – 21:00 uur

Woensdag   09:00 – 10:00 uur en 10:00 – 11:00 uur

Donderdag  09:00 – 10:00 uur, 19:00 – 20:00 uur en 20:00 – 21:00 uur

Vrijdag         09:00 – 10:00 uur

Krachttraining | een sterk middel tegen kwalen | Fysio Deurne

Tarieven per maand

  • 1 keer in de week fysio fitness €35,-
  • 2 keer in de week fysio fitness €65,-

Aanmelding

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een conditietest om een beeld te krijgen van uw gezondheid en persoonlijk doel van de training. Op basis van deze informatie start u met sporten doormiddel van een trainingsschema dat speciaal voor u is opgesteld. Dit schema wordt regelmatig met u doorgenomen en indien nodig aangepast.

Betalingen

De kosten voor de trainingen komen voor uw eigen rekening. Een 1e lidmaatschap wordt voor 3 maanden aangegaan en wordt na afloop van deze periode zonder opzegging automatisch maandelijks verlengd. Betalingen vinden plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag naar onze bankrekening.

Beweegprogramma Deurne Fysio Jansen

Aanmelden of vragen?
Voor aanmelding of meer informatie kunt u bellen met de praktijk op het nummer (0493) 24 21 21 of reageren via de email: info@fysiopraktijkjansen.nl

Oefenruimte - Fysio Fitness - Fysiotherapie Deurne - Fysio Jansen
Oefenruimte - Fysio Fitness - Fysio Deurne - Fysio Jansen

Veel gestelde vragen over Fysio Fitness

Incidenteel afgezegde trainingen kunnen, in overleg met betrokken fysiotherapeuten van Fysio Jansen, op een ander tijdstip in dezelfde week, dan wel de week direct daarop volgend, worden ingehaald. Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, komt de training te vervallen. Een afgesproken inhaaltraining wordt direct als getraind beschouwd. Mist u een inhaaltraining, dan komt deze te vervallen.

Een 1e lidmaatschap wordt voor 3 maanden aangegaan en wordt na afloop van deze periode zonder opzegging automatisch maandelijks verlengd. De contributie dient te worden voldaan op rekeningnr.: NL84INGB0006375773 t.n.v. Fysio Jansen, u ontvangt een factuur.

Sportschoeisel – waarmee men niet buiten heeft gelopen – kunt u in de trainingsruimte verwisselen met uw buitenschoenen. Ieder lid is verplicht, tijdens de training, een schone handdoek te gebruiken. In verband met hygiëne en veiligheid is trainen op blote voeten niet toegestaan.

Zonder opzegging wordt uw lidmaatschap na de eerste 3 maanden automatisch maandelijks verlengt. U ontvangt maandelijks een factuur van ons. Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 14 dagen voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk te geschieden, anders zijn wij genoodzaakt u de contributie voor de nieuwe periode in rekening te brengen.

Fysio Jansen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten. Fysio Jansen heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze is alleen van toepassing indien men de contributie heeft voldaan. Schade door de leden toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van Fysio Jansen kan verhaalbaar zijn op grond van de wettelijke aansprakelijkheid. Wanneer er wijzigingen zijn in uw gezondheidstoestand en/of wijzigingen zijn op het gebied van gebruik van medicatie dient u hiervan melding te maken. Fysio Jansen heeft hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Fysio Jansen behoudt zich het recht voor, de trainingstijdstippen en de tarieven te wijzigen. De éénmalige kosten voor intake en inschrijfgeld staan op uw eerste factuur.