Fysio Fitness voor wie?

Stel, je wilt graag sporten maar je hebt een schrikbeeld van de sportschool. Je weet niet waar te beginnen of je durft het niet zo goed aan vanwege problemen met je gezondheid. Of misschien wil je wel helemaal niet sporten, maar weet je dat het écht nodig is voor je gezondheid.

In dat geval zou Fysio Fitness uitkomst kunnen bieden.

Bij Fysio Fitness train je in een kleine groep (van maximaal 5 personen). Omdat de sportinstructeur een fysiotherapeut is, is er veel aandacht voor revalidatie en preventie. Hierdoor train je verantwoord en echt op je eigen niveau. Je sport weliswaar in groepsverband, maar er is heel veel individuele aandacht. Zo heb je dus de wel de lusten van een groep (gezelligheid, voorbeelden, motivatie) maar niet de lasten (geen oog voor jou als persoon, oefeningen die te zwaar of te licht voor je zijn).

In de samenstelling van de groepen proberen we waar mogelijk mensen met een vergelijkbaar niveau of doel bij elkaar te plaatsen, maar natuurlijk houden we ook rekening met je persoonlijke voorkeuren en beschikbaarheid.

Voorbeelden van groepsdoelen zijn:

  • Volhouden van training na een revalidatieperiode.
  • Continueren van lichamelijke activiteit na een fysiotraject.
  • Fit blijven als senior.

Trainingsdagen en tijden

Stel, je wilt graag sporten maar je hebt een schrikbeeld van de sportschool. Je weet niet waar te beginnen of je durft het niet zo goed aan vanwege problemen met je gezondheid. Of misschien wil je wel helemaal niet sporten, maar weet je dat het écht nodig is voor je gezondheid.

Locatie Milhezerweg 27

Dinsdag
09:00 – 10:00 uur met Wout

19:00 – 20:00 uur met Wout

Vrijdag
09:00 – 10:00 uur met Danielle (geriatrie)

Krachttraining | een sterk middel tegen kwalen | Fysio Deurne

Locatie Molenstraat 69

Maandag
10:00 – 11:00 uur met Joep

Dinsdag
10:00 – 11:00 uur met Malou

20:00 – 21:00 uur met Sjoerd

Woensdag
09:00 – 10:00 uur met Malou

10:00 – 11:00 uur met Malou

Donderdag
09:00 – 10:00 uur met Wout

10:00 – 11:00 uur met Inge (oncologie)

19:30 – 20:30 uur met Malou

Vrijdag
10:00 – 11:00 uur met Malou

Zaterdag
09:00 – 10:00 uur met Sjoerd

10:00 – 11:00 uur met Sjoerd

Tarieven per maand

  • 1 keer in de week fysio fitness €39,-
  • 2 keer in de week fysio fitness €72,50
Sportfysiotherapie Deurne | Fysio Jansen

Aanmelding

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een conditietest om een beeld te krijgen van uw gezondheid en persoonlijk doel van de training. Op basis van deze informatie start u met sporten doormiddel van een trainingsschema dat speciaal voor u is opgesteld. Dit schema wordt regelmatig met u doorgenomen en indien nodig aangepast.

  • Intake €60,- of vergoeding via aanvullende verzekering
  • Tussenevaluatie €45,- of vergoeding via aanvullende verzekering

Betalingen

De kosten voor de trainingen komen voor uw eigen rekening of ze passen binnen het behandelplan van de fysiotherapeut. Een 1e lidmaatschap wordt voor 3 maanden aangegaan en wordt na afloop van deze periode zonder opzegging automatisch maandelijks verlengd. Betalingen vinden plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag naar onze bankrekening.

Aanmelden of vragen?
Voor aanmelding of meer informatie kunt u bellen met de praktijk op het nummer (0493) 24 21 21 of reageren via de email: info@fysiopraktijkjansen.nl

Oefenruimte - Fysio Fitness - Fysiotherapie Deurne - Fysio Jansen
Oefenruimte - Fysio Fitness - Fysio Deurne - Fysio Jansen

Veel gestelde vragen over Fysio Fitness

Incidenteel afgezegde trainingen kunnen, in overleg met betrokken fysiotherapeuten van Fysio Jansen, op een ander tijdstip in dezelfde week, dan wel de week direct daarop volgend, worden ingehaald. Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, komt de training te vervallen. Een afgesproken inhaaltraining wordt direct als getraind beschouwd. Mist u een inhaaltraining, dan komt deze te vervallen.

Een 1e lidmaatschap wordt voor 3 maanden aangegaan en wordt na afloop van deze periode zonder opzegging automatisch maandelijks verlengd. De contributie dient te worden voldaan op rekeningnr.: NL84INGB0006375773 t.n.v. Fysio Jansen – Wieenhof, u ontvangt een factuur.

Sportschoeisel – waarmee men niet buiten heeft gelopen – kunt u in de trainingsruimte verwisselen met uw buitenschoenen. Ieder lid is verplicht, tijdens de training, een schone handdoek te gebruiken. In verband met hygiëne en veiligheid is trainen op blote voeten niet toegestaan.

Zonder opzegging wordt uw lidmaatschap na de eerste 3 maanden automatisch maandelijks verlengt. U ontvangt maandelijks een factuur van ons. Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 14 dagen voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk te geschieden, anders zijn wij genoodzaakt u de contributie voor de nieuwe periode in rekening te brengen.

Fysio Jansen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten. Fysio Jansen heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze is alleen van toepassing indien men de contributie heeft voldaan. Schade door de leden toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van Fysio Jansen kan verhaalbaar zijn op grond van de wettelijke aansprakelijkheid. Wanneer er wijzigingen zijn in uw gezondheidstoestand en/of wijzigingen zijn op het gebied van gebruik van medicatie dient u hiervan melding te maken. Fysio Jansen heeft hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Fysio Jansen behoudt zich het recht voor, de trainingstijdstippen en de tarieven te wijzigen. De éénmalige kosten voor intake en inschrijfgeld staan op uw eerste factuur.