De geriatriefysiotherapeut

De geriatriefysiotherapeut is de specialist op het gebied van het fysiek functioneren van kwetsbare ouderen en ouderen met co-multimorbiditeit.

Bij Fysio Jansen zijn ze belangrijk; de ouderen van nu én die van de toekomst. We verwelkomen hen dan ook graag bij ons in de praktijk of -als dat nodig is- aan huis.

Oudere mensen hebben geregeld meer dan één aandoening. De meeste artsen in het ziekenhuis zijn verantwoordelijk voor één ding, daarom komt er bij mensen met zogeheten multi-pathologie vaak een geriater in beeld. Deze is als arts gespecialiseerd in de oudere mens en houdt overzicht. Wanneer een geriater fysiotherapie nodig acht, verwijst hij vaak naar een geriatriefysiotherapeut. Die hebben we bij Fysio Jansen in huis!

Natuurlijk kan je ook voor op zichzelf staande klachten een beroep op ons doen. Denk bijvoorbeeld eens aan de revalidatie bij een nieuwe knie of heup, ook daarbij helpen we je graag en vakkundig!

David Jansen Fysiotherapie Deurne Fysio

Geriatriefysiotherapeut en kwetsbare ouderen

Wat is het domein van de geriatriefysiotherapeut?
Kwetsbaarheid is op verschillende manieren te definiëren, maar kan over het algemeen gezien worden als een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals vallen en opname in het ziekenhuis. Er zijn geen harde criteria om kwetsbaarheid vast te stellen. Bij kwetsbaarheid is vrijwel altijd sprake van complexe problematiek, andersom hoeft niet. Factoren die in combinatie met elkaar ouderen kwetsbaar maken zijn onder andere het ontbreken van een sociaal netwerk, recent verlies van een partner, alleenstaand zijn, lage sociaal-economische status, laaggeletterd zijn en een recente ziekenhuisopname. Hoewel het primaire aangrijpingspunt van de geriatriefysiotherapeut het fysiek functioneren is, neemt de geriatriefysiotherapeut alle voor kwetsbaarheid relevante factoren expliciet mee in de diagnostiek en de behandeling. De belangrijkste focus van de geriatriefysiotherapeut is om samen met de patiënt en zijn of haar omgeving te werken aan onderhoud of verbetering van voor de patiënt relevante activiteiten waarbij het vooral gaat over de rol die oudere wil vervullen in de samenleving. Indien nodig kunnen andere disciplines geconsulteerd of ingezet worden. Vanwege deze brede focus en de vanzelfsprekendheid om samen te werken met andere disciplines, is de geriatriefysiotherapeut bij uitstek geschikt om een sleutelfunctie te vervullen in de vaak complexe zorg voor kwetsbare ouderen.

Advies voor verwijzing naar de geriatriefysiotherapeut:
Patiënten met complexe en/of multipele problematiek en een probleem of vraagstuk op het gebied van fysiek functioneren. In het bijzonder patiënten die door de huisarts, geriater of specialist ouderengeneeskunde als kwetsbaar omschreven worden of te maken hebben met co- en of multi-morbiditeit kunnen doorverwezen worden naar de geriatriefysiotherapeut.

Wil je een afspraak inplannen?
Benieuwd naar onze tarieven?
Wie vergoedt wat?

De geriatriefysiotherapeut

  • Brengt de hulpvraag en de omgeving van kwetsbare ouderen gestructureerd in kaart
  • Houdt de kwetsbare oudere patiënt in beweging en op de been
  • Leert de oudere patiënt (en de mantelzorgers) omgaan met beperkingen
  • Verbetert lichamelijke functioneren en het meedoen aan voor de patiënt relevante activiteiten
  • Probeert verdere achteruitgang te vertragen of te voorkomen
  • Stelt ouderen in staat zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren
  • Bewaakt de continuïteit in de vaak complexe zorg voor ouderen

 

Tevens:

  • Houdt de geriatriefysiotherapeut rekening met en is gespecialiseerd in fysiotherapie bij multi-morbiditeit: zoals hartfalen, COPD, Parkinsonisme, Dementie, Sarcopenie en Artrose
  • Kan de geriatriefysiotherapeut ondersteunen bij een valscreening en/of inzetten van een effectieve scholing m.b.t. valpreventie
  • Baseert de geriatriefysiotherapeut zijn/haar handelen op de meest recente wetenschappelijke evidentie
Oefenruimte - Fysio Fitness - Fysio Deurne - Fysio Jansen

Wat kan de geriatriefysiotherapeut voor je betekenen?

Geriatriefysiotherapeuten behandelen, indien nodig, aan huis. Zo zijn zij goed op de hoogte van de omstandigheden en de sociale context van de kwetsbare oudere. De geriatriefysiotherapeut gaat uit van de hulpvraag van de oudere patiënt. Vanuit zingeving wordt de oudere patiënt door de geriatriefysiotherapeut gestimuleerd en gecoacht om aan de eigen gestelde doelen te werken. De geriatriefysiotherapeut geeft advies aan de oudere patiënt maar vooral ook aan zijn zorgnetwerk. De geriatriefysiotherapeut stemt de behandeling af met andere zorgverleners en mantelzorgers en zorgen zo voor gecoördineerde, samenhangende en dus doelmatige zorg rond de kwetsbare oudere. Dit garandeert de zo noodzakelijke continuïteit en kwaliteit van zorg. De geriatriefysiotherapeut kan een sparringpartners zijn voor de huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg in complexe casuïstiek.

Onze achtergrond
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kwetsbare ouderen met meervoudige, complexe gezondheidsproblemen. Hij/zij heeft kennis van veroudering, pathologie en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren op basis van een zevenjarige academische opleiding (Msc). De geriatriefysiotherapeut is geregistreerd in het Centraal Kwalitieitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).

Afspraak inplannen?

Wil je een afspraak inplannen? Je kunt ons bereiken door te bellen naar het telefoonnummer: 0493 – 242121 of stuur een e-mail naar info@fysiopraktijkjansen.nl.

Geriatriefysiotherapeut David Jansen

David Jansen Fysiotherapeut Fysiotherapie Deurne

Danielle van de Haterd | Neurorevalidatie

Fysiotherapeut Daniëlle van de Haterd | Fysio Jansen in Deurne Neurorevalidatie

Veel gestelde vragen aan de geriatriefysiotherapeut

Een voorspelling die met zekerheid gedaan kan worden: morgen zult u ouder zijn dan vandaag. Oud worden is misschien wel de enige gebeurtenis in het leven die zowel gewenst als gevreesd wordt. Iedereen wil gezondere jaren hebben en minder ziekte.

Bij het ouder worden ontstaan een aantal biologische veranderingen op zowel lichamelijk als op het niveau van de hersenen. Deze veranderingen kunnen zorgen voor het optreden van beperkingen. Dit kunt u merken doordat u veel van de dingen die u vroeger deed niet meer goed kunt, of ontdekt dat de dingen die u misschien wel zou willen doen, worden beperkt door fysieke of mentale beperkingen.

Deze biologische veranderingen kunnen bij het ontstaan van een ziekte of een ongelukkige val een (tijdelijke) terugslag betekenen in de mate waarin u zich vrij kunt bewegen. De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van ouderen en beschikt over uitgebreide kennis van diverse ouderdomsziekten, zoals hartfalen, Parkinsonisme, een beroerte en dementie. Denk ook aan botontkalking of krachtverlies na bedlegerigheid ten gevolge van de griep.

De geriatriefysiotherapeut biedt ondersteuning wanneer lopen, aankleden, wassen of huishoudelijke taken moeilijker worden. Ook bij de revalidatie na letsel van een val of nog belangrijker: ter preventie van uw eerste val! Binnen onze praktijk Fysio Jansen is David Jansen werkzaam als geriatriefysiotherapeut: ‘’Vaak denken ouderen dat ‘ouderdomskwaaltjes’ erbij horen. Dat is jammer want dat hoeft helemaal niet. Door de juiste strategie, oefeningen en bewegingen aan te leren, kun je vaak nog van alles doen’’. Naast behandeling geeft de geriatriefysiotherapeut ook advies, voorlichting en oefeningen mee voor thuis. Tijdens de behandeling ligt de focus op het herstel van functies, behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. ‘’ik vindt het een leuke uitdaging om met de ouder-wordende-mens te werken, vaak mag ik heel creatief zijn in oplossingen. Hoe ik bijvoorbeeld iemand stimuleer om zijn oefeningen te doen of aanmoedig om meer te bewegen’’. Naast behandelingen heeft Fysio Jansen ook oefengroepen waaraan mee gedaan kan worden.

De lijntjes met andere zorgverleners zijn kort; denk aan ergotherapie (opnieuw leren fietsen, valrisico screening- en preventie aan huis) en diëtiek (verminderde spierkracht bij gewichtsverlies). Maar ook vindt er regelmatig overleg plaats met geriaters, huisartsen en praktijkondersteuners van de huisarts (POH). Zij weten wat de geriatriefysiotherapeut bij kan dragen aan de zorg voor ouderen en waarderen de signaleringsfunctie. Ervaringen en wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat mensen na behandeling door de geriatriefysiotherapeut beter om kunnen gaan met fysieke beperkingen, minder moeite hebben met het uitvoeren van huishoudelijk werk of hobby’s én langer thuis kunnen blijven wonen met een hogere kwaliteit van leven.