Geriatrie fysiotherapie in Deurne

De samenleving vergrijst. We bereiken met z’n allen een steeds hogere leeftijd en door het aantal kinderen dat geboren wordt, verandert de verhouding tussen oud en jong. Ouderdom komt met gebreken en met die gebreken consulteer je een fysiotherapeut. Hoe hoger je leeftijd, hoe groter de kans is dat je klachten niet opzichzelfstaand zijn. Het is dan belangrijk dat je terecht komt bij een fysiotherapeut die thuis is in deze complexiteit; een geriatrie fysiotherapeut.

Suikerziekte, een beroerte, duizeligheidsklachten, vaatproblematiek en medicijngebruik zijn zomaar een aantal zaken die de kop op kunnen steken met het klimmen der jaren.  Opzichzelfstaand zijn ze al vervelend, maar een combinatie van aandoeningen kan ‘normaal’ herstel belemmeren. We noemen dit comorbiditeit, iets om rekening mee te houden. Er is specifieke deskundigheid nodig om als behandelaar de weg te vinden naar een effectieve behandeling.

De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen die vanwege hun leeftijd te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de preventie van klachten.

Wat is geriatrie fysiotherapie?

Definitie: De geriatrie fysiotherapeut draagt zorg voor preventie, advisering en behandeling van kwetsbare ouderen, cliënten met een hoge biologische leeftijd en complexe gezondheidsproblematiek veelal met een atypische en onduidelijke presentatie

Geriatrie fysiotherapie Deurne l Persoonlijk en vakkundig

Mooi zo’n definitie, maar wat houdt dat in?

Een geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de problematiek rond de ouder wordende mens. Juist in de thuissituatie is het hebben van lichamelijke- en/of geestelijke beperkingen een verstorende factor. De begeleiding beperkt zich in de meeste gevallen niet tot de cliënt, mantelzorg en familie worden ook vaak betrokken door de geriatrie fysiotherapeut. Bij een geriatrische behandeling worden ook vaak de thuis- en woonsituatie beoordeeld.

Waarvoor kun je terecht bij de geriatrie fysiotherapeut

  • Ziektebeelden: longaandoeningen, hart en vaatlijden, claudicatio intermittens, operaties, neurologische aandoeningen (zoals een beroerte, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose) en orthopedische aandoeningen (reuma, uitgebreide artrose, osteoporose, amputaties). Maar ook bij vragen over de ziekte van Alzheimer.
  • Deskundig advies met betrekking tot tiltechnieken en aanpassingen van de leefomgeving. Advies uitbrengen ten aanzien van loophulpmiddelen en andere thuiszorghulpmiddelen.
  • Consultaanvragen betreffende (mobiliteit)problemen thuis of in het verzorgingshuis.
  • Valpreventie en valtrainingen
  • Mantelzorgproblematiek
Wil je een afspraak inplannen?
Benieuwd naar onze tarieven?
Wie vergoedt wat?

De geriatrie fysiotherapie behandeling

De behandeling bestaat meestal uit oefentherapie. Deze oefentherapie heeft doorgaans meerdere doelen:

  • Het verminderen van klachten
  • Het vertragen en/of voorkomen van achteruitgang
  • Het in stand houden en/of bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid

 

Actieve behandeling, júíst in de geriatrie

Wie denkt dat ouderen het toch vooral rustig aan moeten doen heeft het mis. De behandeling van de klachten is juist overwegend actief. Soms betekent actief een half rondje over de galerij lopen maar evengoed kan het stevige krachttraining inhouden. Kenmerkend voor een geriatriebehandeling is dat gezinsleden of eventuele mantelzorgers worden betrokken bij het traject (altijd in overleg, alleen met toestemming). Ook worden vaak andere hulpverleners ingeschakeld. Een probleem wordt per definitie breed benaderd.

Vallen en opstaan met de geriatriefysiotherapeut

Met vallen en opstaan ben je groot geworden, je hebt ervan geleerd en bent er sterker door geworden. Toch komt er een moment dat het opstaan niet meer zo vanzelfsprekend is. En dat terwijl het risico op vallen steeds groter wordt. Zo’n 30% van de 65-plussers valt één keer per jaar en dat kan hard aankomen. Omdat voorkomen beter is dan genezen is het niet verwonderlijk dat geriatriefysiotherapeuten veel aandacht besteden aan valpreventietraining.

David Jansen Fysiotherapie Deurne Fysio

Preventie
Ook voor de preventie van klachten kan je bij de geriatriefysiotherapeut terecht. Door op de juiste manier te bewegen én hieraan plezier te beleven, wordt toegewerkt naar een goede conditie.

In de praktijk en/of aan huis
Omdat het voor ouderen lastig kan zijn om naar de praktijk te komen, komt onze geriatriefysiotherapeut indien nodig ook bij je thuis voor behandeling.

Samenwerking
We adviseren en begeleiden ook gezinsleden en mantelzorgers. Daarnaast werken we samen met andere hulpverleners, zoals de huisarts en de ergotherapeut. Zo kan je ervan uitgaan dat je in goede handen bent.

Wie betaalt geriatriefysiotherapie?

Zorgverzekeraars hanteren een lijst met chronische aandoeningen om te bepalen of behandeling vergoed wordt uit de basisverzekering of niet. Veel van de ziektebeelden waarmee een geriatriefysiotherapeut te maken krijgt staan op deze lijst. Wanneer je behandeling ontvangt voor een aandoening van de lijst, dan komt de vergoeding daarvan vanaf de 21stebehandeling uit de basisverzekering. Voor de eerste 20 behandelingen kan je je aanvullend bijverzekeren.

Afspraak inplannen?

Wil je een afspraak inplannen? Je kunt ons bereiken door te bellen naar het telefoonnummer: 0493 – 242121 of stuur een e-mail naar info@fysiopraktijkjansen.nl.

Geriatrie fysiotherapie Deurne l Persoonlijk en vakkundig Danielle

Veel gestelde vragen over geriatriefysiotherapie

De vergoeding voor geriatriefysiotherapie is dezelfde als die voor reguliere fysiotherapie. In principe wordt behandeling alleen vergoed als je hiervoor een aanvullende verzekering hebt, uitzondering hierop zijn aandoeningen die staan op een door de gehanteerde lijst met chronische aandoeningen. Wanneer jouw aandoening op deze lijst voorkomt, geeft dat je vanaf de 21ste behandeling recht op vergoeding vanuit de basisverzekering (voor de eerste 20 behandelingen kan je je aanvullend verzekeren). Veel oudere mensen hebben één of meer van deze aandoeningen.

Nee hoor, een geriatriefysiotherapeut mag dan wel gespecialiseerd zin in de behandeling van oudere mensen maar hij of zij kan meer. Ook voor jonge mensen met NAH of mensen die meerdere klachten tegelijkertijd hebben (multipathologie) is dit de aangewezen persoon.

‘Ik heb het gratis gekregen maar ik kom er niet meer vanaf’, is een veelgehoorde uitspraak binnen de geriatriefysiotherapeut. Je zou denken dat dit betekent dat klachten chronisch zijn en dus in aanmerking komen voor onbeperkte vergoeding, toch is dat niet zo. Ja, als je iets hebt dat niet meer overgaat dan heb je technisch gezien een chronische klacht. Toch heb je binnen de kaders van fysiotherapie pas een chronische klacht als de zorgverzekeraar deze heeft opgenomen op een lijst. Wanneer jouw aandoening op de lijst staat, dan geeft dat je vanaf de 21ste behandeling recht op vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen betaal je zelf of worden vergoed uit je aanvullende pakket.

In principe kan je bij een geriatriefysiotherapeut terecht zonder verwijzing, toch raden we je aan hier wel voor te zorgen. Net als bij een reguliere behandeling is ook hier directe toegankelijkheid van toepassing, maar om -in geval van een chronische indicatie- aanspraak te kunnen maken op vergoeding uit de basisverzekering is een verwijzing van een specialist wél nodig. Omdat dit van toepassing is op veel aandoeningen die gezien worden door een geriatriefysiotherapeut, is het slim om altijd om een verwijzing te vragen.

Ben je niet in staat om naar de praktijk te komen dan kan de huisarts of specialist een verwijzing uitschrijven voor de fysiotherapie behandeling aan huis. De geriatrie fysiotherapeut is in het algemeen erg creatief en heeft verschillende oefenmaterialen ter beschikking voor een effectieve behandeling aan huis.

De geriatrie fysiotherapeut screent altijd vanuit meerdere invalshoeken oftewel multidisciplinair. Hierbij wordt gekeken of het nodig is om een andere specialist in te schakelen om de gezondheidsproblematiek te behandelen. Als het antwoord op deze vraag ja is, wordt dit in overleg met de patiënt ingezet. Mochten er al andere disciplines betrokken zijn, dan wordt sowieso contact gelegd.

Het multidisciplinaire team bestaat naast de geriatrie fysiotherapeut uit: een ergotherapeute, logopediste, diëtiste, psycholoog, specialist ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundigen.

Fysio Jansen heeft in Deurne twee behandellocaties waar geriatrie fysiotherapie wordt aangeboden:

  • Milhezerweg 27 (Walsberg)
  • Felix Timmermansstraat 50a (Koolhof)