Werkplekinspectie tegen arbeidsongevallen

De werkgever is verantwoordelijk voor een goede werkplek

Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk om een goede voorlichting en voor de juiste materialen te zorgen. Een werkplekinspectie helpt een werkgever incidenten en arbeidsongevallen te voorkomen. U kijkt hiermee of de procedures en werkinstructies nageleefd worden.

Op de volgende dingen wordt tijdens een werkplekinspectie opgelet:

 • Netheid
 • Orde
 • Correct en veilig gebruik van bijv. machines en gereedschap
 • Hoe omgegaan wordt met gevaarlijke stoffen
 • Risicovolle werkzaamheden
 • Gevaarlijke handelingen en situaties
 • Het naleven van veiligheidsregels
 • Veiligheidsgedrag
 • Gezond werken
 • Status van reddingsmiddelen (hieronder verstaan we brandblusapparatuur en EHBO-Koffer onder andere)

Waarom eisen aan werkplekinspectie?

Ongelukken op de werkplek daar zit geen enkel bedrijf op te wachten dit brengt een heleboel gedoe met zich mee. Een van de meest voorkomende bedrijfsongevallen zijn vallen. Dit kan vanuit een machine zijn, een ladder of vaste trap. Daarom is het ook belangrijk dat er goede maatregels op dit gebied getroffen worden.

De werkplek moet veilig ontworpen zijn en goed onderhouden. Uw werk moet veilig georganiseerd worden en het is natuurlijk ook heel belangrijk dat er voldoende communicatie over veiligheid is.

Weet u niet zeker of bent u het niet eens met het veiligheidsbeleid van uw werkgever? Houdt uzelf dan niet in, u kunt dit melden bij de vakbond.

Eisen aan de werkplekinspecties:

 • De werkplekinspectie moet uiteraard op de werklocatie plaatsvinden.
 • Naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen moet de inspectie resulteren in actiepunten en verbetering.
 • Alle acties die genomen worden om de tekortkomingen te verbeteren moeten geregistreerd worden. Dit moet geregistreerd worden op het werkplekinspectie formulier.

Werkplekinspecties

Het is aangeraden om altijd met een checklist te werken. Natuurlijk is het dan wel van belang dat de checklist op uw bedrijf toegepast is. Naast een standaard afvinklijst is er belangrijk dat er ruimte is om eigen bevindingen te kunnen noteren. Door deze persoonlijke bevindingen zal je merken dat er andere verbeteringen voor de werkvloer naar bovenkomen.

Werkplekinspectie - Arbeidsfysiotherapie Fysio Jansen in Deurne