Manueel therapeut bij Fysio Jansen

Wat is een manueel therapeut?

De manueel therapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut, welke zich met name richt op klachten aan zenuwen, botten en spieren, gebaseerd op klinisch redeneren. De master specialisatie duurt na de fysiotherapie opleiding 3 jaar. De manueel therapeut draagt zorg voor gezondheidsproblemen van musculoskeletale aard, waarvoor een rationele (wetenschappelijke) basis bestaat. Dit omvat zowel algemene als complexe gezondheidsproblemen, waarin de wervelkolom of de extremiteiten vaak een centrale rol spelen. Het manueel therapeutisch domein is relatief breed ten aanzien van diagnostiek. Met name het vaststellen van het nut en noodzaak voor specifieke manuele behandelingen (ofwel ‘’kraken’’). Het behandel domein bestaat naast gezondheidsproblemen waar duidelijke wetenschappelijke bewijslast voor bestaat tevens ook uit gezondheidsproblemen, waar weinig tot geen wetenschappelijke bewijslast voor bestaat, maar waarover wel brede (expert) consensus bestaat binnen de beroepsgroep.

Wil je een afspraak inplannen?
Benieuwd naar onze tarieven?
Wie vergoedt wat?

Wat doet de manueel therapeut?

De manueel therapeut is gespecialiseerd in diagnose en behandeling van een breed scala aan klachten aan het bewegingsapparaat. Hij of zij richt zich op de beperkingen in het functioneren van gewrichten, spieren, etc. die jou hinderen in uw activiteiten en participatie. De therapeut gaat met jou een gesprek aan om de klachten in kaart te brengen. Ten aanzien van dit gesprek wordt een voorlopige diagnose opgesteld, waarna je te horen krijgt of de klachten binnen het domein van de manueel therapeut vallen. Mocht dit het geval zijn, dan gaat de therapeut met jou enkele tests doorlopen om te bepalen wat de aard is van de klachten. Deze tests houden in algemene functie- en bewegingstesten, spierkrachttesten en specifieke beweegtesten. Op basis van de resultaten gaat de manueel therapeut met jou in gesprek, om inzicht te geven wat er mankeert en welke mogelijkheden er zijn om dit te verhelpen. Nadat een behandelplan is opgesteld krijgt je meestal oefeningen mee naar huis om bewegingen te oefenen, trainen of optimaliseren. In sommige gevallen ben je met enkel advies al geholpen, maar vaak gaat er een traject van een tot enkele weken aan vooraf voor de klachten volledig onder controle zijn, meestal afhankelijk van hoelang de klachten al aanwezig zijn

Wanneer naar een manueel therapeut?

 • Hoofd-, nek en schouderklachten, eventueel met pijn die uitstraalt tot in de armen
 • Klachten hoog in de rug, mogelijk met rib- en borstpijn
 • Lage- rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen
 • Bepaalde vormen van duizeligheid, mogelijk opgewekt door bewegingen van de nek
 • Kaakklachten, eventueel gecombineerd met nekklachten
 • Gewrichtsklachten
 • Bewegingsbeperkingen aan gewrichten
 • Houding gerelateerde klachten
 • Whiplash
 • Hernia
 • Zowel algemene als sportblessures aan spieren, beenderen en gewrichten

Manuele therapie en sport(blessures)

Ben jij iemand die recreatief of juist intensief sport en ervaar je klachten tijdens het sporten. Ook dan kun je manuele therapie overwegen. De manueel therapeut kijkt bij sport gerelateerde klachten in de keten van het lichaam. Veelal komt het voor dat een gewricht of bepaalde spier(groep) niet volledig of juist overmatig functioneert, waardoor omringende gewrichten en spieren in hun functie beïnvloed worden. Hierdoor kunnen soms geleidelijk, maar ook acute klachten ontstaan. De manueel therapeut doorloopt met jou enkele tests om te analyseren waar het bewegen in de keten ‘misloopt’ en stelt samen met jou een plan op om hieraan te werken. Dit houdt veelal in het optimaliseren van de minder functionerende structuren en het opstellen van een trainingsprogramma om betreffende functies en omringende gewrichten en spiergroepen te trainen.

Is manipuleren veilig?

Wij krijgen vaak de vraag of het manipuleren gevaarlijk is. Manipuleren is niet gevaarlijk wanneer dit door een kundige therapeut gedaan wordt. De manueel therapeut is de specialist in het veilig en effectief toepassen van manipulaties. Wanneer er een kans bestaat dat de patiënt risico loopt bij het ondergaan van manipulaties dan zal de manueel therapeut andere behandelvormen voorstellen.

Is manipuleren veilig?

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en valt als zodanig onder fysiotherapie bij de zorgverzekering, echter meestal onder andere voorwaarden. Beiden worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Controleer zelf goed bij jouw verzekering of je voor manuele therapie verzekerd bent.

Klik hier voor de vergoeding voor manuele therapie per zorgverzekeraar

 Bij Fysio Jansen is Malou Fransen MSc. manueel therapeut en zijn Joris van Hulten en Wout van de Steeg in opleiding tot manueel therapeut.

Joris van Hulten
Manueel therapeut i.o
VU Brussel

Fysiotherapeut en manueel therapeut i.o. Malou Fransen Deurne e.o.

Malou Franssen
MSc. Manueel therapeut
SOMT

Wout van de Steeg - Fysiotherapeut Deurne - Fysio Deurne 1

Wout van de Steeg
Manueel therapeut i.o
HAN University of Applied Sciences