Stress en nu?

Stress Fysio Jansen

Wat is stress eigenlijk?

Iedereen heeft wel eens last van kortstondige stress. Op zichzelf is het hebben van stress geen enkel probleem. Om bepaalde situaties en uitdagingen aan te kunnen heb je het zelfs nodig. In vroeger tijden ging dit vooral om direct levensgevaar – plotseling oog in oog staan met een beer. Twee reacties zijn dan mogelijk: vechten of vluchten. Tegenwoordig zijn de veroorzakers van stress in de meeste gevallen geen zaken van leven of dood, maar hebben ze te maken met bijvoorbeeld voldoen aan verwachtingen van anderen of de constante tijdsdruk waarmee we leven. Zowel in werk- als privésituaties.

Stress stimuleert bepaalde lichaamsfuncties en hormoonwerkingen, zoals adrenaline, en die kunnen zeer effectief zijn bij het uitoefeningen van moeilijk taken. Is de taak volbracht en de actie voorbij, dan is het de bedoeling dat de bedrijvigheid in het lichaam weer terugzakt naar het normale niveau. Is dat niet het geval dan is er sprake van langdurige stress, met alle negatieve gevolgen van dien.

Over het algemeen ontstaat er stress wanneer het evenwicht tussen draagkracht en draaglast verstoord is. Er is dan sprake van over- of onderbelasting. Bij overbelasting neem je meer op je schouders dan je fysiek en psychisch aankunt. Maar ook kan er sprake zijn van onderbelasting. Dan is er te weinig spanning en voel je te weinig uitdaging. Dat geeft frustratie, en dus eveneens stress. De belangrijkste oorzaken waardoor een teveel aan stress ontstaat zijn:

 • men wil meer dan men aan kan (vanuit de gedachte: ‘Ik moet dit allemaal doen’)
 • men wil teveel tegelijk doen (vanuit de gedachte: ‘Ik kan de hele wereld aan’)
 • men wil iets veranderen waar men niet of nauwelijks invloed op heeft (vanuit bijvoorbeeld de gedachte: ‘Die collega zou eens niet zo de kantjes er van af moeten lopen’)
Wil je een afspraak inplannen?
Benieuwd naar onze tarieven?
Wie vergoedt wat?

Herken je eigen signalen van stress!

Hieronder volgt een top 10 van stress signalen. Ga voor jezelf eens na welke je bij jezelf ook opmerkt.

 1. Vermindering van productiviteit
 2. Regelmatig te laat komen
 3. Afspraken en belangrijke informatie vergeten
 4. Meer fouten maken dan gebruikelijk
 5. Snel afgeleid
 6. Snel geëmotioneerd
 7. Meer roken en koffie drinken
 8. Geen besluiten nemen
 9. Er vermoeid uitzien
 10. Lichamelijke klachten