Is een werkplekonderzoek noodzakelijk?

Doormiddel van een goede werkhouding aan te nemen op het werk voorkomt en verminder je lichamelijke klachten. Maar wat is een goede werkhouding? En hoe weet je wat gezond werken is en of je werkplek op de juiste manier ingericht is? Tijdens een onderzoek op je werkplek kom je dit allemaal te weten. Onderschat niet wat op lang of kort termijn een verkeerde werk/zithouding op je werkplek kan aanrichten.

Op je werkplek

Ervaar je pijn of ongemak aan je lichaam tijdens je werk. Verdiep jezelf dan eens in een werkplekonderzoek, dit zodat de aanwezige klachten verminderd kunnen worden. Werkplekonderzoek is voor iedereen mogelijk om aan te vragen. Of je nu in de bouw, kantoor, fabriek of in de zorg werkt. Op elke werkplek kan een werkplekonderzoek gedaan worden. In het onderzoek zal een korte intake afgenomen worden. Bij dit onderzoek zal er geïnformeerd worden over je klachten en analyseren we je werkplek. Naar aanleiding van deze analyse zal je geadviseerd worden en tips mee krijgen zodat jij je dagelijkse werk pijnvrij of met minder klachten goed kan uitvoeren.

Er zal naar de volgende dingen gekeken worden:

  • Je fysieke belasting
  • De ergonomie van je werkplek
  • De omgevingsfactoren hierbij moet je denken aan het klimaat, geluid en verlichting
  • Veiligheid op je werkplek
  • Het werkgedrag op de werkvloer
  • Werkverhoudingen op de werkvloer
  • Het voorkomen van stress/werkdruk

Rapportage

De resultaten van het onderzoek zullen in een rapport verwerkt worden welke voor de werkgever en werknemer zijn. In dit rapport zie je de persoonsgerichte adviezen en het verbeteren van de werkhouding en werkgewoontes. Ook zal de ergonomie van de werkplek opgenomen worden in dit rapport.

Voordelen

De voordelen van een werkplekonderzoek is het vroegtijdig verhelpen en voorkomen van klachten welke ontstaan op je werk. Hierdoor zullen ook de kosten bespaard worden van het verzuim op de werkvloer.

Onze arbeidsfysiotherapeut

Voor arbeidstherapie kun je bij Fysio Jansen terecht bij onze arbeidsfysiotherapeut Inge. De bedrijfsfysiotherapeut helpt bij het voorkomen van verzuim. Ben je op zoek naar fysiotherapeutische behandeling op de werkvloer?

Inge Jones-Buijs | Fysio-, oedeem- en oncologiefysiotherapeut Deurne Fysio Jansen

Inge Jones-Buijs
Arbeidsfysiotherapeut

Werkplekonderzoek Arbeidsfysiotherapie Fysio Jansen Deurne