Inventariseer je draaglast

Belasting is onder te verdelen in drie categorieën namelijk verplichtingen, levensgebeurtenissen en problemen.

Draaglast - Fysio Jansen
 1. Verplichtingen   
  Hieronder wordt alles begrepen wat iemand regelmatig moet doen. Je moet hierbij denken aan werken, huishoudelijke taken, vrijwilligerswerk, het volgen van een cursus, het uitvoeren van een verbouwing, het verrichten van werkzaamheden voor een vereniging of club enz. Verder kan men nog verplichtingen hebben ten opzichte van familie, vrienden en buren (bijvoorbeeld regelmatig bezoek, boodschappen doen, e.d.) en verplichtingen die iemand vrijwillig op zich heeft genomen.

2. Levensgebeurtenissen
Het gaat om gebeurtenissen die slechts één keer of hooguit enkele malen in een mensenleven optreden. Veel gebeurtenissen (dit kunnen ook blijde gebeurtenissen zijn) betekenen zowel een (kleinere of grotere) emotionele schok als een (kleinere of grotere) verandering in het leven. Denk maar aan een echtscheiding, werkloos worden, van baan veranderen, een aanrijding krijgen, een verhuizing, een kind krijgen. Wetenschappers hebben onderzocht welke stressoren mensen het meest schokkend of belastend vinden. Zo hebben ze een top 100 van stressoren opgesteld.

De vier meest belastende gebeurtenissen uit deze top 100 zijn:

 • De dood van een geliefd persoon

Niets is erger dan de dood van iemand waar men veel van houdt. Het verlies van een partner, kind, broer, zus, ouder, vriend of andere naaste levert vrijwel altijd zoveel stress op dat een rouwperiode nodig is. Deze stress kan lange tijd aanhouden.

 • Scheiding of huwelijkscrisis

Vele relaties mislukken en ongeveer een derde van de huwelijken strandt uiteindelijk. Iedereen kent wel iemand uit zijn omgeving die op één of andere manier is getroffen door een scheiding. Is het niet één van de partners, dan wel een van hun kinderen. Behalve de emotionele gevolgen, is er ook vaak sprake van stress door de praktische gevolgen: een persoon moet op zoek naar een andere woning, de spullen moet verdeeld worden en de zorg voor eventuele kinderen moet geregeld worden. Hoe langduriger het huwelijk en hoe meer beide partners zich met elkaar verbonden hebben, hoe meer stress een scheiding vaak zal opleveren.

Wil je een afspraak inplannen?
Benieuwd naar onze tarieven?
Wie vergoedt wat?
 • Persoonlijk letsel/ziekte

Hierbij gaat het om ernstige, pijnlijke of mensonterende aandoeningen. Hoe chronischer de ziekte of verwonding, hoe meer stress. Denk aan ziekten als kanker, AIDS, MS, gecompliceerde breuken of ernstige rugklachten. De stress kan voortkomen uit de fysieke pijn van een ziekte of verwonding, of het piekeren over het verloop ervan. Daarnaast kan het de partner belasten, doordat die zich zorgen maakt of de ander zo goed mogelijk probeert te verzorgen.

 • Verlies van werk

Dit hangt natuurlijk samen met de financiële problemen die eruit voortvloeien. Minder geld betekent vaak dat de opgebouwde levensstijl aangepast zal moeten worden. Vaak wordt door het werkverlies echter ook de eigenwaarde aangetast. Dit alles samengevoegd, kan een behoorlijke dosis stress opleveren.

 1. Problemen
  Problemen kosten altijd extra energie, want je moet ze ofwel oplossen, ofwel verdringen of omzeilen. Men kan allerlei soorten problemen hebben, grote en kleine, en op allerlei gebieden:
 • problemen met zichzelf
 • problemen met andere mensen (partner, kinderen, familie, vrienden, klanten, opdrachtgevers, enz.)
 • problemen met officiële instanties
 • problemen met het werk
 • huisvestingsproblemen
 • financiële problemen
 • problemen met maatschappelijke toestanden (discriminatie enz.)
 1. Problemen
  Problemen kosten altijd extra energie, want je moet ze ofwel oplossen, ofwel verdringen of omzeilen. Men kan allerlei soorten problemen hebben, grote en kleine, en op allerlei gebieden:
 • problemen met zichzelf
 • problemen met andere mensen (partner, kinderen, familie, vrienden, klanten, opdrachtgevers, enz.)
 • problemen met officiële instanties
 • problemen met het werk
 • huisvestingsproblemen
 • financiële problemen
 • problemen met maatschappelijke toestanden (discriminatie enz.)
Overbelasting Fysio Jansen

Gevolg van overbelasting

Overbelasting kan het gevolg zijn van een teveel aan (de optelsom van) verplichtingen, levensgebeurtenissen en problemen. Wanneer een ingrijpende levensgebeurtenis leidt tot aanhoudende lichamelijke en psychische klachten is er waarschijnlijk sprake van een post-traumatische stress stoornis (PTSS). Tegenwoordig bestaat er een hele effectieve behandeling om de negatieve emotionele gevolgen te verminderen. Deze behandeling heet EMDR.

Tip!

Schrijf al je verplichtingen, levensgebeurtenissen en problemen op. Zet eens voor jezelf op een rijtje welke problemen je eenvoudig zelf kunt oplossen of bedenk wie je daarbij zou kunnen helpen.

Optimisten

Wie blij- en goedgemutst door het leven wandelt, leeft langer en gezonder. Onderzoekers aan de Pittsburgh University analyseerden de sterftecijfers en chronische gezondheidskwalen bij meer dan 100.000 vrouwen boven de vijftig jaar. Optimisten lijken 14 procent minder kans te lopen om geveld te worden door een levensbedreigende ziekte. Wat hartkwalen betreft, is de sterftekans bij pessimisten tot 30 procent hoger. Optimisten hadden ook minder hoge bloeddruk, minder diabetes en rookten duidelijk minder. De onderzoekers concludeerden dit nadat ze de gezondheid van duizenden vrouwen gedurende acht jaren opvolgden.