Letselschade kan ingrijpende gevolgen hebben, dit is wat je erover moet weten.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, dus het kan zomaar gebeuren dat je er één krijgt of veroorzaakt. Wanneer je een ongeluk krijgt dat wordt veroorzaakt door iemand anders en is er sprake van materiële-  en letselschade? Dan moet deze worden vergoed door de veroorzaker, daarom is het belangrijk dat je op verschillende vlakken bewijs vergaart. We kunnen ons voorstellen dat je hoofd hier op dat moment niet naar staat, daarom helpen we je op weg. We vertellen je waar je aan moet denken.

Laten we vooropstellen dat de meeste mensen het vreselijk vinden om een ongeluk te veroorzaken, het is iets dat zowel hen als het slachtoffer overkomt en raakt. Maar hoe hard er ook geroepen wordt dat het wel wordt opgelost, zorg dat je de zaken goed regelt. In veel gevallen is de schade kort na het ongeval nog niet goed te overzien. Het is daarom heel belangrijk om de procedure te volgen, ook als je denkt dat het allemaal wel meevalt.

Letselschade Fysiotherapie Fysio Jansen Deurne

Vastellen aansprakelijkheid

Als slachtoffer moet je aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. Dit kan je doen door een schadeformulier in te vullen dat door beide partijen wordt ondertekend. Aanvullend is het slim om foto’s te maken van de situatie en telefoonnummers van getuigen te noteren.

Aansprakelijkheidsverzekering

Hoewel je hoopt hem nooit nodig te hebben en het niet wettelijk verplicht is, heeft zo’n 90 procent van de Nederlanders een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering sluit je af om de door jou veroorzaakte schade of verwondingen bij anderen te vergoeden. Wanneer jij slachtoffer bent, zal de verzekering van de tegenpartij contact met je opnemen. Als dit niet gebeurt, benader jij hen. Het is dus zaak dat je de gegevens van de veroorzaker en diens verzekering noteert en goed bewaart.

Letselschade

Schade gaat verder dan bijvoorbeeld je auto of fiets, vergoeding dus ook. Het is daarom belangrijk om goed bij te houden welke kosten je maakt ten gevolge van letsel, denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuisbezoeken, huishoudelijke hulp of zelfs inkomensverlies.

Letselschadeadvocaat

Wist je dat je als slachtoffer kosteloos gebruik kunt maken van een letselschadeadvocaat? De verzekeraar van de tegenpartij is verantwoordelijk voor de kosten die hiermee gemoeid zijn, het is dus zeker aan te raden om zo’n advocaat in de arm te nemen. Een letselschadeadvocaat kan je gedurende het hele traject bijstaan en ondersteunen, bijvoorbeeld bij het contact met de verzekeraar, het opvragen van medische informatie bij je zorgverleners en het inzichtelijk maken van de schadeposten.

Documenteren en declareren

Wanneer je ten gevolge van een letsel behandeling nodig hebt, dan is het bijzonder belangrijk dat jouw behandelaar goed documenteert en evalueert. Ook moet kritisch gekeken worden naar de declaratie. In veel gevallen wordt jouw aanvullende verzekering aangesproken, maar eigenlijk is dit onjuist. Het legt druk op ons zorgstelsel terwijl de aansprakelijkheidsverzekering de kosten zou moeten vergoeden. Sommige zorgverzekeraars zeggen de kosten die worden gemaakt door een ongeval zelf te verhalen bij tegenpartij. Het is in dit geval zaak dat je dit goed in de gaten houdt, anders kan het zomaar zo zijn dat je de rekening gepresenteerd krijgt als je verderop in dat kalenderjaar nog een andere klacht hebt waarvoor je je laat behandelen. Overleg met jouw behandelaar over de manier waarop gedeclareerd wordt.

Toekomstperspectief

Ben je slachtoffer van een ongeval, neem jezelf dan serieus. Bagatelliseer je klachten niet en bezoek de zorgverleners die nodig zijn om je te begeleiden bij herstel. Los van dat dit je van de klachten af helpt, zorgt het voor dossiervorming die je mogelijk nog eens van pas gaat komen. Wanneer je langdurig klachten overhoudt aan een ongeval, dan kan het zo zijn dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker een afkoopsom voorstelt. Voor het bepalen van de hoogte hiervan staat jouw toekomstperspectief centraal, hiervoor zullen de dossiers van betrokken behandelaren worden opgevraagd.

Vraag je bij een voorgestelde afkoopsom altijd af of deze wordt gesteld op een moment dat je de gevolgen van je letsel goed kunt overzien. Als je hiertoe zelf niet goed in staat bent, wend je dan tot een letselschadeadvocaat. Je advocaat kan ervoor kiezen om een medisch adviseur voor je inschakelen, zodat je gedegen advies krijgt over de ernst van het letsel en de gevolgen.

Kosten werkgever

Wanneer je een ongeluk hebt gehad (veroorzaakt door een derde), dan heeft dat in eerste instantie grote gevolgen voor jezelf. Maar ook je werkgever is de dupe. Er moet loon worden doorbetaald voor niet gedane arbeid en er moet een reïntegratieproces worden doorlopen. Dit alles brengt natuurlijk kosten met zich mee, goed om te weten is dat ook deze kunnen worden verhaald op de veroorzakende partij. Het recht dat hierop van toepassing is wordt regresrecht genoemd.

Voorschot zorgkosten

Soms weet je al dat je hoge zorgkosten zult moeten maken, licht in dat geval de verzekeraar van de tegenpartij in en vraag om een voorschot. De verwerking van de aanvraag kan soms best lang duren, door deze tijdig te doen voorkom je dat je zelf in de problemen komt.

Veilig vastgelegd

Natuurlijk streeft de verzekeraar van de tegenpartij ernaar om de te vergoeden kosten zo laag mogelijk te houden. Ze zullen proberen klachten te relateren aan eerder gerapporteerde aandoeningen waardoor ze buiten hun aansprakelijkheid vallen.

Tip: geef het na een (chronische) klachtenperiode altijd aan je huisarts door als je pijnvrij bent. Wanneer dit als notitie in je dossier staat, ontneem je de aansprakelijkheidsverzekeraar de kans om zich hierachter te verschuilen.

Al met al veel om rekening mee te houden, informatie die je hopelijk nooit nodig zult hebben maar die we toch met je wil delen. Doe er je voordeel mee.