Gezondheid en leefstijl

Gezond zijn is iets wat zo natuurlijk is, dat we er zelden bij stilstaan. Pas op het moment dat er iets misgaat met je gezondheid besef je wat het nu eigenlijk voor je betekent. Gezondheid is de laatste jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in ons leven en hoe wij hier mee om gaan. Voorkomen is beter dan genezen! Er zijn tal van onderzoeken gedaan naar het effect van gezond gedrag op klachten. Gezond gedrag kan het herstel versnellen en veel klachten kunnen voorkomen worden!

Bij Fysio Jansen proberen we je daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. Op deze pagina proberen we dat door middel van informatievoorziening over verschillende onderwerpen waar jong en oud zelf wat mee kan doen. In de praktijk helpen we je op de goede weg door houvast te geven en gezond gedrag te stimuleren daar waar nodig.

Gezondheid en leefstijl l Fysio Jansen geeft uitleg l Deurne

Bij gezondheid denken de meeste mensen aan lichamelijke gezondheid. Het is echter meer dan dat. De definitie van gezondheid volgens het WHO luidt: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken”.

Denk bij gezondheid dus niet alleen aan sporten en gezond eten, maar denk ook aan je geestelijke gezondheid en je sociale netwerk.

Een essentieel onderdeel van gezondheid is leefstijl. Dit omvat het gedrag van mensen rondom roken, drinken, eten en bewegen. Het gedrag van mensen hierin hangt samen met het ontwikkelen van het metabool syndroom, wat ondertussen een kwart van alle Europeanen heeft (verstoorde glucosemetabolisme, verhoogde bloeddruk en verstoorde cholesterolwaarden). Het komt vaak voor in combinatie met obesitas.

Dit zijn allemaal aandoeningen die te voorkomen zijn door een juiste balans te brengen in je leefstijl. Hierin kun je zelf al veel doen (zie de kopjes onder leefstijl). Als je merkt dat je er zelf niet uitkomt, kunnen wij als fysiotherapeut je daarbij helpen. In combinatie met personal training en onze diëtist hebben we alles in huis om je optimaal te begeleiden in je herstel.

Wilt je meer in beweging komen maar je weet niet hoe? Bel ons gerust, wij helpen graag!