Hypercholesterolemie - Verhoogd cholesterol

Cholesterol is een lichaamseigen stof die in de lever wordt gemaakt. Slechts een klein deel van het cholesterol in ons bloed is afkomstig uit de voeding. Cholesterol is een bouwstof voor weefsels en hormonen. Het is dus een nuttige, noodzakelijke bouwstof. Er ontstaan pas problemen wanneer het cholesterolgehalte in het bloed te hoog is, en dan met name het LDL-cholesterol (low density lipoproteïne). LDL-cholesterol speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van atherosclerose. De LDL-deeltjes transporteren het cholesterol door het lichaam, naar de plek waar het nodig is. Onderweg kan het echter gebeuren dat het cholesterol al wordt afgezet in een arterie. Daar kan het door de endotheelcellaag heendringen. Het aanwezig zijn van deze deeltjes in de tunica intima en media prikkelt de endotheelcellen en gladde spiercellen. Deze scheiden vervolgens stoffen uit die leukocyten aantrekken, waardoor een ontstekingsreactie wordt opgewekt. De endotheelcellaag krijgt scheurtjes, er komt contact met de bloedstroom, waardoor nog meer ontstekingscellen worden aangetrokken, enzovoort.

Naast LDL bevat ons bloed ook HDL (high density lipoproteïne)-cholesterol. Deze eiwit- cholesteroldeeltjes bieden juist bescherming tegen het ontstaan van atherosclerose. Ze kunnen overtollig cholesterol uit de intima van bloedvaten opnemen en wegvoeren naar de lever voor afbraak. Het cholesterol wordt dan via de darmen uitgescheiden.

Het is dus belangrijk bij patiënten met hypercholesterolemie te weten hoe de verdeling tussen LDL en HDL is. Een hoog gehalte aan LDL leidt tot cholesterolafzetting in de intima, terwijl een hoog HDL- gehalte het opruimen van cholesterol bevordert. Daarnaast is er evidentie dat trainen met een matige intensiteit een positief effect heeft op de hypercholesterolemie.

Trainen met een intensiteit van:

  • 40-70% van de piek-VO2
  • Borgschaal 11-16
  • gedurende 40 minuten
  • 5 tot 7 dagen per week