Risicofactor overgewicht

Overgewicht geeft een verhoogd risico op zowel verhoogd cholesterol, als diabetes mellitus (vooral type II), als hypertensie. Daarmee gelden dus de risico’s van alledrie die aandoeningen.

Bij overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) is er te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. Overgewicht en obesitas ontstaan als de hoeveelheid energie die iemand binnenkrijgt via eten en drinken voor een langere tijd hoger is dan het lichaam verbruikt.

Omgeving als oorzaak van overgewicht
In Nederland hebben we te maken met een omgeving waarin energierijk voedsel makkelijk verkrijgbaar is. De verleiding om te veel te eten en te drinken is daardoor groot. De beschikbaarheid van een goed wegennet en openbaar vervoer zorgt daarnaast voor een omgeving waarin de noodzaak om te bewegen minimaal is. Dit wordt de obesogene omgeving genoemd. De obesogene omgeving wordt wel als belangrijke oorzaak genoemd van de toename in overgewicht en obesitas.

Body Mass Index (BMI)      De BMI-meter

Gewicht                                            BMI
Overgewicht                                     25-30
Obesitas (ernstig overgewicht)    Meer dan 30

Middelomtrek

Overgewicht middelomtrek - Fysio Jansen

Inactieve leefstijl

Bij weinig beweging is al snel sprake van een verhoogd risico op overgewicht, met alle negatieve gevolgen van dien. Daarbij is lichaamsbeweging nodig om het hart sneller en steviger te laten kloppen. Zo stroomt het bloed beter door de bloedvaten, met minder risico op complicaties.

Risicofactor overgewicht l Atherosclerose l Fysio Jansen