Wat kan ik verwachten van ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch discipline welke zich richt op het mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Wij fysiotherapeuten optimaliseren functie zij compenseren de verloren functie. Het doel van een Ergotherapeut is om mensen te helpen om in het dagelijks leven zo optimaal mogelijk handelingen en vaardigheden uit te laten voeren. hierbij gaat het bijvoorbeeld om allerlei activiteiten welke u meemaakt in uw dagelijks leven. Denk hierbij aan aankleden, koken, werkzaamheden op het werk, school of thuis.

Ergotherapie Deurne Grip

Hoe gaat het eraan toe?

Ergotherapie kijkt zowel naar de persoon, de omgeving, als de activiteit.
Naar aanleiding van een kennismaking gesprek bepaalt u samen met de ergotherapeut samen de belangrijkste problemen die u ervaart bij dagelijkse activiteiten, op verschillende gebieden, zoals:

 • Mobiliteit
 • Aanpassingen van de leefomgeving (wonen)
 • Hobby’s en vrijetijdsbesteding
 • Werk
 • School
 • Zelfredzaamheid
 • Lichamelijke verzorging
 • Huishoudelijke activiteiten

Op basis van het kennismaking gesprek, de bij elkaar gehaalde informatie en uw eigen inbreng worden de doelen van de behandeling opgesteld door de ergotherapeut.

Vervolgens zoekt de ergotherapeut steeds in overleg met u of uw naaste in de omgeving mogelijkheden om de problemen welke u ervaart op te lossen. U kunt een activiteit opnieuw leren, en op een andere manier leren uit te voeren of met hulp van hulpmiddelen en aanpassingen leren uit te voeren. Naast de begeleiding van de ergotherapeuten geven ze ook advies over verplichte en mogelijke aanpassingen voor re-integratie thuis, op werk, hobby’s en in openbare gebouwen. Er zal samen met u geoefend worden en zal je samen zoeken naar een optimale dagindeling, evenwicht in belasting/belastbaarheid.

ergotherapie deurne Grip en Fysio Jansen

Het werk van een ergotherapeut!

 • Geriatrie
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Fysieke revalidatie
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Cognitieve revalidatietherapie

Ergotherapeuten zijn werkzaam bij onder andere ziekenhuizen, revalidatiecentra, zelfstandig in een eigen praktijk, onderwijsinstellingen, instellingen voor welzijnszorg zoals dagverzorgingscentra, verpleeg- of verzorgingshuizen, woonvoorzieningen voor mensen met een geestelijke beperking.

Een ergotherapeut streeft naar het optimaliseren van de zelfstandigheid van mensen. Patiënten worden optimaal behandeld, begeleid en gecoacht om zelf beperkingen aan te pakken. Iedereen verdient het om zoveel mogelijk regie over zijn of haar eigen leven te hebben. En ergotherapeuten bieden hier ondersteuning in aan om dit mogelijk te maken.