Zet uw hersenen in beweging!

Bij het volhouden van een voorgenomen actie of trainingsschema zijn er altijd verschillende gedachten die er voor zorgen dat het volhouden lastig wordt. Deze “bezwaren” om niet te bewegen lijken vaak reëel, maar zijn door middel van onderstaande opdracht wellicht te ontrafelen….. zodat u minder kans loopt op terugval in uw oude gedrag.

Fysio Jansen volhouden van voorgenomen actie of trainingsschema verschillende gedachten

Deze opdracht kunt u alleen doen, maar ook heel goed met meer mensen. Onze ervaring is dat het zinvol én ontzettend grappig is om dit met een groepje te doen.

Stap 1: Pak een aantal vellen A4 papier, wat stiften of pennen en een paar post-it plakbriefjes.

Waarschijnlijk zult u nu denken: Wat een gedoe, daar heb ik geen papiertjes voor nodig. Ik lees wel gewoon verder. Echter, deze oefening werkt echt beter als je hem niet in je hoofd doet, maar op losse papiertjes! Dus: ga toch maar even op zoek naar papier. Geen post-it plakbriefjes? Dan zijn kleine losse blaadjes ook prima!

Stap 2: Pak één van de vellen en leg deze midden op tafel. 

Doet u dit met meer mensen? Dan pak je eerst één vel papier van één persoon. Zorg dan dat iedereen weet wat er bedoeld wordt. Het is heel belangrijk dat iedereen deze belemmering accepteert. Het is niet de bedoeling om een oordeel te vormen of nu al oplossingen aan te dragen

Wil je een afspraak inplannen?
Benieuwd naar onze tarieven?
Wie vergoedt wat?

Stap 3: Ga allemaal om te tafel zitten, zodat iedereen bij het papier kan.

Een alternatief is om dit papier op een muur te plakken. Iedereen moet op ongeveer gelijke afstand van het papier zijn, zodat iedereen evenveel kans heeft om te reageren. Bent u alleen? Concentreer u dan alleen op déze belemmering, denk niet aan de andere!

Stap 4: Verzin nu allemaal minimaal vijf niet-reële oplossingen voor dit probleem, die zo absurd mogelijk zijn!

Noteer deze vijf oplossingen in kernwoorden op post-its. Schrijf zo snel mogelijk. Er wordt niet gepraat of overlegd. Elke oplossing plak je op de tafel of op de muur.

Bedenk: hoe gekker hoe beter!!!

Voorbeeld

Reacties op ‘te druk met werk en gezin’ zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

  • neem ontslag!
  • een au pair zoeken
  • sociale afspraken afzeggen
  • een fulltime persoonlijk assistent inhuren
  • horloge weggooien

Als iedereen klaar is, licht iedereen zijn eigen geschreven briefje toe.

Stap 5: Leg nu de post-its door elkaar in groepjes van twee of drie

Kijk nu welke bizarre oplossingen er ontstaan. Zo leidt de combinatie ‘horloge weggooien’ en ‘een persoonlijk assistent’ misschien wel weer tot nieuwe ideeën.

Stap 6: Kom tot reële stukjes van de oplossing

De persoon die het A4 op tafel heeft gelegd, noemt nu van elk briefje of van elke combinatie reële elementen. Een au pair is niet reëel. Maar kan je misschien eens per week een buurmeisje vragen om op te passen?

happy-people.png