Last van aderontsteking?

In het bloed zijn witte bloedcellen te vinden, die zich bezig houden met de bescherming van het lichaam tegen bacteriën, virussen en schimmels. Als er ergens een ontsteking is leidt dat tot het wijder worden van de lokale bloedvaten, waardoor de bloedstroom vertraagd wordt. Dit geeft dan de witte bloedcellen de kans om zich door het bloedvat heen naar buiten te bewegen en daar de desbetreffende indringer aan te vallen. Het langzamer stromen van het bloed is noodzakelijk om de witte bloedlichaampjes de kans te geven om door de vaatwand naar buiten te komen.

Een vergelijkbaar voorbeeld: U kunt zich voorstellen dat als een paling aan land wil klimmen om van de ene naar de andere sloot te komen dat ook makkelijker kan vanuit een stilstaande sloot, dan vanuit een snelstromende beek.

Klachten aderontsteking

Wanneer er echter ‘’spontaan’’ een vertraging van de bloedstoom optreedt kunnen onze witte bloedlichaampjes de vaatwand gaan irriteren zonder dat er een reden is om de vaatwand aan te vallen. Klachten ontstaan vaak na een Periode van relatieve rust (lange Autorit, Busreis etc.) of bijvoorbeeld na een griep als men enige dagen op bed heeft doorgebracht. Meestal ontstaan deze klachten in de vaten die al verwijd zijn zoals bijvoorbeeld spataderen. Er is waarschijnlijk sprake van een vorm van thrombose in de oppervlakkige vaten. Bij patiënten met varices is de kans op een tromboflebitis verhoogd.

De klachten die u kunt hebben zijn:

  • Het ontstaan van een pijnlijke verharde kronkelige streng onder de huid
  • Rood verkleurde huid
  • Zwelling van been of arm
  • Uitbreiding van de streng naar de lies/knieholte
Wil je een afspraak inplannen?
Benieuwd naar onze tarieven?
Wie vergoedt wat?

Therapie aderontsteking

Het belangrijkste is om de bloedstroom weer op gang te helpen en sneller te laten verlopen. Een tromboflebitis geneest binnen enkele weken spontaan. Het doel van behandeling is het verminderen van klachten en het verminderen van de kans op lokale uitbreiding (tot trombose) of op een recidief van de tromboflebitis. Een hulpmiddel hierbij is het aanbrengen van een wattenrol of pelotte op de pijnlijke streng omdat je hiermee extra druk aanbrengt op het verloop van het vat, waardoor het vat smaller wordt en de bloedstroom daardoor versnelt.

Eventueel kunt u over de pelotte nog een kous dragen om extra druk uit te oefenen. Belangrijk bij de therapie is het om in beweging te blijven met de aangedane ledemaat. Als de klachten niet binnen enkele weken verminderen consulteer dan uw huisarts voor nader onderzoek of verwijzing.

Soms wordt ook een verbandkous of een (TEK) voorgeschreven.