Last van migraine?

Migraine is een hersenaandoening waarbij hoofdpijnaanvallen gepaard kunnen gaan met misselijkheid, uitvalsverschijnselen of overgevoeligheid voor licht en/of geluid. Migraine is een van de meest voorkomende varianten van hoofdpijn. 10% van de Nederlandse bevolking heeft hier jaarlijks last van. Gemiddeld hebben deze personen 2 aanvallen per maand.

Vier fasen migraine

Migraine kenmerkt zich door regelmatige aanvallen van hoofdpijn, die enkele dagen kunnen duren. De kenmerken zijn in vier fasen te verdelen

  • Waarschuwingsfase (stemmingsveranderingen, overgevoeligheid voor prikkels, verstoorde slaap, hongergevoel)
  • Aurafase (duurt 5-60min. Komt lang niet bij iedereen voor. Syptomen: zien van lichtflitsen/sterretjes/vlekken, gezichtsuitval, tintelingen/doof gevoel van arm/been/gezicht)
  • Hoofdpijnfase (Heftige kloppende hoofdpijn. Kan ernstige misselijkheid/braken met zich meebrengen. Duurt 4 tot 72 uur)
  • Herstelfase (Kan enkele dagen duren; vermoeid, licht geprikkeld, minder geconcentreerd)
Migraine l Oorzaak en behandeling l Fysiotherapie Deurne

Migraine en prikkels

Bij migrainepatiënten is er sprake van een verlaagde prikkeldrempel voor bepaalde prikkelfactoren. Deze prikkelfactoren leiden bij personen zonder migraine niet tot een aanval van hoofdpijn. Migraine patiënten zijn dus overgevoelig voor bepaalde prikkels. Deze overgevoeligheid is waarschijnlijk voor een groot deel erfelijk bepaald. Daarnaast kan de gevoeligheid voor prikkels door bepaalde omstandigheden tijdelijk veranderen. Voorbeelden hiervan zijn (extreme) vermoeidheid, menstruatie, atmosferische veranderingen en mogelijk ook ontspanning na stress.

Wil je een afspraak inplannen?
Benieuwd naar onze tarieven?
Wie vergoedt wat?

Oorzaak migraine

De oorzaak voor het ontstaan van een migraine aanval is grotendeels onbekend. Wel is bekend dat door het overschrijden van de prikkeldrempel bepaalde delen van de hersenen overmatig geprikkeld worden. Hierdoor ontstaat een tijdelijke ontregeling van deze delen van de hersenen. Uiteindelijk heeft deze ontregeling ook invloed op de bloedvaten en zenuwen in de hersenvliezen. Deze vliezen bevinden zich direct onder de schedel. Prikkeling van de bloedvaten en zenuwen hierin leidt tot hoofdpijn en ontregeling van de hersenschors.

Migraine uitlokkers

Een migraineaanval kan worden ‘uitgelokt’ door verschillende factoren. Door als migrainepatiënt deze uitlokkers te leren herkennen, kan een aanval beter worden voorkomen.

Veel mensen denken dat bepaalde voeding, zoals chocolade en kaas, uitlokkers zijn van een migraineaanval. Dit is waarschijnlijk niet waar. Mensen krijgen vermoedelijk trek in dit eten voorafgaande aan de aanval, maar de aanval wordt níet veroorzaakt door het eten van dit voedsel.

Behandeling migraine

Medicijnen kan de symptomen van migraine redelijk goed onderdrukken, hoewel deze behandeling helaas niet bij iedereen even goed aanslaat. De medicatie is in twee groepen onder te verdelen:

  • Aanvalsbehandeling. Als patiënten minder dan 2 keer per maand last hebben van aanvallen of als de effecten van een aanval relatief kort aanhouden,  worden vaak medicijnen voorgeschreven waarmee patiënten de aanval direct kunt bestrijden. Deze medicatie kan het beste worden ingenomen zodra de aanval begint. Een bekend voorbeeld van aanvalsmedicatie, zijn de zogenaamde “triptanen”.
  • Preventieve behandeling (profylaxe). Hebben patiënten vaker last van aanvallen of zijn de effecten van een aanval langdurig of moeilijk te behandelen? Dan krijgen patiënten soms ook een preventieve behandeling. Dit houdt in dat patiënten dagelijks medicijnen slikken om aanvallen op voorhand te voorkomen of beperken.