Röntgenfoto

Een röntgenfoto, iedereen heeft er wel eens één gehad of gezien. Maar wat is het nou eigenlijk? In 1895 ontdekte natuurkundige Wilhelm Conrad Röntgen per toeval een nieuw soort straling. Hij noemde deze stralen X-stralen, pas later werden ze naar hem vernoemd. Röntgenstralen gaan door alles heen behalve door lood, dus ook door het lichaam.

Lichtdoorlating wordt op een röntgenfoto weergegeven als zwart, de plekken met een dichtere structuur (zoals botten) zijn wit. Wat je ziet is dus eigenlijk een negatief. Iedere structuur in het lichaam heeft een eigen dichtheid, de lichtdoorlating is dus verschillend en daardoor zijn ze goed te onderscheiden op een röntgenfoto.

Röntgen | Wat is een röntgenfoto? | Uitleg Fysio Jansen

Wat is een röntgenfoto?

Wat je op een röntgenfoto ziet is een schaduwbeeld van een onderzocht lichaamsdeel. Röntgenstralen zijn elektromagnetische golven die ook wel ioniserende straling genoemd worden. Door ionisatie krijgen de cellen in het lichaam tijdelijk een niet-natuurlijke lading. Dit maakt het mogelijk om de binnenkant van het lichaam te fotograferen.

Waarom een röntgenfoto?

Wanneer je lichamelijke klachten ervaart en een arts wil bekijken waar deze door veroorzaakt worden, dan kan een röntgenfoto uitkomst bieden. Met name botbreuken zijn duidelijk te diagnosticeren met een röntgenapparaat, daarvoor wordt deze methode dan ook veelvuldig toegepast.

Is de straling van een röntgen gevaarlijk?

Zoals gezegd, röntgenstralen brengen een kortdurende verandering aan in de cellen van het lichaam. Het ligt dus voor de hand dat je dit niet straffeloos onbeperkt kunt doen. Teveel straling kan leiden tot kanker of aangeboren afwijkingen bij nageslacht. Er is veel onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van deze verandering en de conclusie is dat de hoeveelheid straling die vrijkomt bij een foto zo klein is dat deze geen schade aanricht. Hoeveel foto’s er gemaakt kunnen worden voor er wel beschadiging ontstaat is lastig te zeggen, omdat niet universeel vast te stellen is hoeveel straling er door je lichaam wordt geabsorbeerd. De hoeveelheid die opgenomen wordt is namelijk afhankelijk van verschillende factoren zoals het type onderzoek, de duur ervan en van je lichaamsgewicht.

Omdat van een röntgenfoto bekend is dat er straling vrijkomt, zijn mensen hier voorzichtig mee en soms huiverig voor. Maar wist je dat je elke dag aan straling blootstaat? Om dit verhaal in perspectief te plaatsen: Wanneer je van hier naar Japan vliegt, krijgt je lichaam evenveel straling te verwerken als bij een röntgenfoto.