Oncologie en fysiotherapie

Oncologie is de medische kennis en behandeling van alle soorten kanker. De term komt van het griekse onkos dat massage of tumor betekent, het achtervoegsel –logie betekent kunde of leer. Er zijn enorm veel variaties, meer dan 200. Ze hebben allemaal één eigenschap gemeen: een ongecontroleerde deling van lichaamseigen cellen. Dit kan plaatsvinden op nagenoeg elk gedeelte van het lichaam.

Kanker is een ziekte die vooral voorkomt op oudere leeftijd, meer dan twee derde van alle patiënt is ouder dan 65 jaar op het moment dat de diagnose wordt gesteld. De kans om kanker te krijgen neem licht toe, maar door het toenemende aantal 65-plussers zal het afsluiten aantal patiënten met kanker in deze leeftijdsgroep flink toenemen. De vergrijzing gaat na 2020 nog door en bereikt een hoogtepunt in 2040, tot die tijd zal de kanker incidentie naar verwachting blijven stijgen.

Enkele veel voorkomende varianten:

  • Borstkanker
  • Darmkanker
  • Huidkanker
  • Longkanker
  • Baarmoederhalskanker
  • Blaaskanker
  • Bloedkanker

Deze en veel andere varianten hebben een enorme impact op je leven en alles daar om heen. Niet alleen in fysiek opzich, maar ook in mentaal opzicht. Mensen die kanker hebben (gehad) kunnen problemen krijgen door de ziekte zelf of door de behandeling. Bij sommige van deze problemen kan de fysiotherapeut helpen. In elke fase kan de expertise van de fysiotherapeut ingezet worden:

  • Curatieve fase: het herwinnen van verloren of verminderde vaardigheden
  • Palliatieve fase: helpen met het behoud van zoveel mogelijk functies
  • Terminale fase: begeleiding bij het feit dat de patiënt steeds minder kan

Na de behandeling van kanker blijven vaak restverschijnselen over, je kunt hierbij denken aan vermoeidheid of bijvoorbeeld bindweefselverklevingen na radiotherapie bij borstkanker.

Een actieve levenstijl draagt bij aan de overlevingskans en het kan de risicofactoren voor het ontwikkelen of terugkeren van kanker verminderen. Er zijn tevens speciale beweegprogramma’s opgezet waarbij de fysiotherapeut mensen op een verantwoorde manier naar een actieve levenstijl begeleidt.