Aandachtspunten fysiotherapeut bij medicatiegebruik

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verschillende geneesmiddelengroepen bij de behandeling van hartproblemen.

Aandachtspunten fysiotherapeut bij medicatiegebruik1