EMG onderzoek | Elektromyografie

Om te onderzoeken hoe de signaaloverdracht tussen spieren en zenuwen is kan een EMG gemaakt worden. Deze afkorting staat voor elektromyografie, de elektrische (elektro) activiteit van je spieren (myo) wordt gemeten. Daarnaast kan ook de activiteit van de zenuw die de spier aanstuurt worden vastgesteld.

Wanneer je last hebt van neurologische symptomen zoals tintelingen, spierzwakte, prikkelingen of een doof gevoel, dan kan dit reden zijn om een EMG te laten uitvoeren. Dit onderzoek wordt vaak gebruikt voor patiënten met diabetes, ernstige nierinsufficiëntie, chronisch alcoholisme of cytostaticagebruik (medicijatie die de celgroei remt).

EMG onderzoek Fysio Jansen legt uit

Het EMG onderzoek

Als een spier samentrekt, geeft die een elektrisch signaal af. Deze signalen kunnen gemeten worden met elektrodes. EMG onderzoek kan op twee manieren plaatsvinden: geleidingsonderzoek en naaldonderzoek. Bij het geleidingsonderzoek worden er elektroden op je huid geplakt. Bij het naaldonderzoek worden er speciale naaldjes met daarin elektroden in je spier geprikt.

Voor het onderzoek is een goede temperatuur van de armen en benen belangrijk. Soms moeten daarom de handen of voeten vooraf worden opgewarmd in een waterbak van 37 graden. Het onderzoek bestaat meestal uit twee delen, namelijk een spieronderzoek en zenuwgeleidingsonderzoek. Om de spieren te onderzoeken worden er elektroden gebruikt, die lijken op accupunctuurnaalden. Het aanprikken kan een beetje pijnlijk zijn. Via de naaldjes wordt de activiteit van de spier overgebracht naar een computer die het vertaalt naar een beeld.

Voor het meten van de zenuwgeleiding worden er kleine metalen elektroden op de huid aangebracht. De te onderzoeken zenuw wordt vervolgens geprikkeld met elektrische schokjes. Als reactie hierop spant de spier aan waardoor het lichaamsdeel kan gaan bewegen. Op een computerscherm wordt de activiteit bekeken. De geleidingssnelheid wordt hiermee in kaart gebracht.

Heeft het EMG onderzoek ook nadelen?

Het maken van een EMG kent geen bijwerkingen. Hooguit kunnen de spieren na afloop wat stijf aanvoelen of ontstaat er een blauwe plek op de plaats waar de huid doorgeprikt werd.