Longembolie

Bij een longembolie is er sprake van een afsluiting van een grote slagader die richting de longen loopt. Deze afsluiting wordt meestal veroorzaakt door een bloedstolsel. Wanneer het bloed niet goed kan stromen ontstaat er een probleem met de zuurstofopname in de longen. Benauwdheidsklachten zijn dan het meest voorkomend. Omdat de overige klachten sterk kunnen variëren maakt dit de diagnose longembolie lastig, deze aandoening wordt dan ook regelmatig over het hoofd gezien.

Wat is een longembolie?

Als je een afsluiting hebt van een ader of slagader, dan heb je een embolie. In de meeste gevallen wordt zo’n embolie veroorzaakt door een bloedpropje. Zo’n propje ontstaat, wordt meegevoerd met de bloedsomloop en komt vervolgens ergens in het lichaam terecht waar het voor problemen zorgt.

Bij een longembolie is er sprake van een verstopping van een van de longslagaders.  Dit zorgt ervoor dat het aangevoerde bloed niet of onvoldoende van zuurstof kan worden voorzien. Een kleine afsluiting zal niet meteen tot problemen leiden, maar wanneer deze groter is kan het werkende deel van de longen het verlies niet meer compenseren. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de rest van het lichaam. Het zuurstofgehalte (saturatie) daalt. Dit is nadelig voor de mate waarin je je kunt inspannen.

De longslagaders vervoeren zuurstofarm bloed vanaf de longen naar de rechterhartkamer. Omdat de longslagader zich vertakt naar kleinere bloedvaatjes is juist dit een plek waar problemen ontstaan.

Wat is een longembolie?

Meestal is de bloedprop afkomstig van de beenaderen of bekkenregio. Wanneer het propje zich hier vastzet, dan wordt er gesproken van een trombosebeen. Wie hieraan lijdt krijgt antistollingsmiddelen. Vaak is dit voldoende om het probleem op te lossen, maar het kan dus ook gebeuren dat dit propje losschiet en in de longen belandt.

Risicofactoren voor het ontstaan van een longembolie zijn:

 • Te weinig beweging (immobilisatie/reizen)
 • Obesitas
 • Grote operaties
 • Kanker
 • Zwangerschap
 • Ernstige astma
Wil je een afspraak inplannen?
Benieuwd naar onze tarieven?
Wie vergoedt wat?

Symptomen

Zoals al eerder genoemd is, kunnen de klachten sterk variëren.  Klachten die kunnen duiden op een longembolie zijn:

 • Benauwdheid en kortademig zijn
 • Pijn op de borst (toenemend tijdens inspanning)
 • Een versnelde ademhaling
 • Een verhoogde hartslag
 • Plotselinge hoestprikkel
 • Bloed ophoesten
 • Blauwe verkleuring van lippen en/of vingers
 • Bewusteloosheid

Behandeling

Wanneer een longembolie vastgesteld wordt, krijg je direct stollingsremmers. Het is de bedoeling dat deze medicijnen voorkomen dat het stollingsproces zich uitbreidt. Het lichaam ruimt het bloedstolsel daarna meestal zelf op. De medicatie lost het probleem dus niet direct op maar is voornamelijk bedoeld om de schade te beperken. Wanneer de longembolie is verdwenen, is het zaak om herhaling van het probleem te voorkomen. Er zullen daarom bloedverdunners worden voorgeschreven. Hoe lang je deze moet slikken is afhankelijk van de ernst en de oorzaak van de longembolie.

Longembolie en fysiotherapie

Aan een longembolie op zich kan een fysiotherapeut niets doen, wel aan de gevolgen of aan het voorkomen ervan. Een actieve levensstijl is een belangrijke troef. Dit voorkomt het ontstaan van stolsels én wanneer je een goede conditie hebt, is dat sowieso positief voor de saturatie (zuurstofgehalte in het bloed).