Medische Fitness

Wij bieden onze patiënten de mogelijkheid om na hun revalidatie, in de praktijk te blijven sporten. Vaak kregen we deze vraag,  omdat veel patiënten baat hebben bij het preventief bewegen. Bewegen is goed voor iedereen. Het verschil met een “gewone”sportschool is dat je in de praktijk sport in kleine groepen (maximaal 6 personen) onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut.

Voordat u op vrijwillige basis of op advies van uw therapeut/arts aan medische fitness gaat doen, wordt er een fitheidstest afgenomen. Vanuit de daaruit voortkomende waarden, kunnen we een voor u op maat gesneden oefenprogramma maken. Maandelijks vinden er evaluatiemomenten plaats zodat u en wij extra grip hebben op de ontwikkeling van uw fysieke fitheid.

Wij bieden medische fitness voor verschillende doelen en doelgroepen:

  • Doorgaan met trainen na een revalidatieperiode
  • Doorgaan met trainen na fysiotherapie
  • Afslanken met sportieve ondersteuning
  • Fitness voor senioren

Betalingen

De kosten voor de medische fitness komen voor uw eigen rekening. Er wordt gewerkt met een maandabonnement. Betalingen vinden plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag naar onze bankrekening


Tarieven

  • Intake en samenstelling van het individuele oefenprogramma € 30,-
  • Maandabonnement 1 keer medische fitness per week € 40,-
  • Maandabonnement 2 keer medische fitness per week € 75,-

Aanmelding

Na aanmelding ontvangt u een intakeformulier. Dit formulier neemt u ingevuld mee naar de eerste afspraak. Deze eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een conditietest om een beeld te krijgen van uw gezondheid en persoonlijk doel van de training. Op basis van deze informatie start u met sporten doormiddel van een trainingsschema dat speciaal voor u is opgesteld. Dit schema wordt regelmatig met u doorgenomen en indien nodig aangepast.

Trainingstijden medische fitness groepstraining 

Maandag van 10:00 – 11:00 uur  en 19:00 – 20:00 uur
Woensdag van 09:00 – 10:00 uur en 19:00 – 20:00 uur
Vrijdag van 09:00 – 10:00 uur

Aanmelden of vragen?
Voor aanmelding of meer informatie kunt u bellen met de praktijk op het nummer (0493) 24 21 21 of reageren via de email: info@fysiopraktijkjansen.nl

Medische Fitness - Fysio Jansen te Deurne