Lidmaatschap
Een 1e lidmaatschap wordt voor 3 maanden aangegaan en wordt na afloop van deze periode zonder opzegging automatisch maandelijks verlengd.
De contributie dient te worden voldaan op rekeningnr.: NL84INGB0006375773 t.n.v. Fysio Jansen, u ontvangt een factuur.

Inhaallessen
Incidenteel afgezegde trainingen kunnen, in overleg met betrokken fysiotherapeuten van Fysio Jansen, op een ander tijdstip in dezelfde week, dan wel de week direct daarop volgend, worden ingehaald.
Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, komt de training te vervallen. Een afgesproken inhaaltraining wordt direct als getraind beschouwd. Mist u een inhaaltraining, dan komt deze te vervallen.

Hygiene
Sportschoeisel – waarmee men niet buiten heeft gelopen – kunt u in de trainingsruimte verwisselen met uw buitenschoenen. Ieder lid is verplicht, tijdens de training, een schone handdoek te gebruiken. In verband met hygiëne en veiligheid is trainen op blote voeten niet toegestaan.

Opzegging lidmaatschap
Zonder opzegging wordt uw lidmaatschap na de eerste 3 maanden automatisch maandelijks verlengt. U ontvangt maandelijks een factuur van ons.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 14 dagen voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk te geschieden, anders zijn wij genoodzaakt u de contributie voor de nieuwe periode in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid
Fysio Jansen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten. Fysio Jansen heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze is alleen van toepassing indien men de contributie heeft voldaan. Schade door de leden toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van Fysio Jansen kan verhaalbaar zijn op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

Wanneer er wijzigingen zijn in uw gezondheidstoestand en/of wijzigingen zijn op het gebied van gebruik van medicatie dient u hiervan melding te maken. Fysio Jansen heeft hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Algemeen
Fysio Jansen behoudt zich het recht voor, de trainingstijdstippen en de tarieven te wijzigen.
De éénmalige kosten voor intake en inschrijfgeld staan op uw eerste factuur.

Beweegprogramma Diabetes