Disclaimer voor Fysiopraktijkjansen.nl

Algemeen

Fysio Jansen (Kamer van Koophandel 53360222), verleent u hierbij toegang tot massagepraktijkjansen.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Fysio Jansen en derden zijn aangeleverd. Fysio Jansen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op fysiopraktijkjansen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van FysioJansen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op fysiopraktijkjansen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fysio Jansen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op fysiopraktijkjansen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fysio Jansen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fysio Jansen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.