Fysiotherapie bij etalagebenen

Claudicatio intermittens is in de volksmond beter bekend als etalagebenen. Bij claudicatio intermittens treedt slagaderverkalking op van de vaten in de benen. De benen raken minder doorbloed waardoor er bij inspanning minder zuurstof kan worden afgegeven aan de spieren. Dit leidt tot pijnlijke kramp in de benen. Deze kramp trekt weg door stil te staan, vandaar de term etalagebenen.

Naar schatting zijn er in Nederland zo’n 800.000 tot een miljoen mensen met claudicatio intermittens. Etalagebenen zijn daarmee de meest voorkomende uiting van perifeer arterieel vaatlijden.

Etalagebenen claudicatio Fysio Jansen Deurne

Waar vroeger meestal geopereerd werd om het probleem te verhelpen, wordt er tegenwoordig veel vaker gekozen voor een actieve aanpak. Speciaal opgeleide fysiotherapeuten begeleiden mensen met claudicatio intermittens volgens een gestandaardiseerd programma (gesuperviseerde looptherapie). Gestart wordt met meerdere sessies per week, deze worden vervolgens afgebouwd en zullen overgaan naar zelfstandige training in de eigen omgeving. De training bestaat voornamelijk uit het lopen op de loopband. Doel is om ‘door de pijn heen’ te lopen. Dit is pijnlijk maar zal er uiteindelijk voor zorgen dat het zuurstofrijke bloed een alternatieve route vindt waardoor het probleem wordt opgelost.

Aderverkalking - etalagebenen

Omdat aderverkalking vaak ontstaat door een ongezonde leefstijl is hier tijdens de gesuperviseerde looptherapie ook aandacht voor. Door middel van motiverende gespreksvoeringleefstijlverandering gaat de fysiotherapeut in gesprek over punten die kunnen bijdragen aan vermindering van de klachten en voorkomen van recidief. Denk hierbij aan zaken als stoppen met roken, gezonde(re) voeding en een verantwoord lichaamsgewicht.

Natuurlijk biedt ook fysio Jansen gesuperviseerde looptraining aan. Joep van de Munckhof heeft zich hierop toegelegd, hij is aangesloten bij het landelijke claudicationetwerk. Iedereen die zich meldt met etalagebenen zal in de basis hetzelfde programma volgen. Uit studies blijkt dat dit programma een duurzame verbetering van de looptafstand oplevert 50% tot wel 200%.