Ademhalingsprobleem? Wanneer ademhaling niet vanzelfsprekend is.

Ademhalingsproblemen zijn levensbepalend,  we ademen tenslotte vanaf het moment dat we het levenslicht zien en stoppen er pas mee wanneer we onze ogen voorgoed sluiten. Ademhaling is dus letterlijk van levensbelang, het zorgt ervoor dat het lichaam wordt voorzien van zuurstof en ligt aan de basis van alles. In- en uitademen gebeurt meestal onbewust, maar is een complex proces.

De fysiotherapeut geeft je lucht

Wanneer het lichaam in balans en rust is, ademt een volwassene zo’n acht keer per minuut. Maar dit geldt lang niet voor iedereen. Diverse factoren kunnen ervoor zorgen dat de ademhaling verstoord raakt, we spreken dan van ademhalingsproblemen ofwel een disfunctioneel adempatroon. Wist je dat een fysiotherapeut je kan helpen wanneer je hier last van hebt?

Ademhalingsprobleem Fysiotherapie Deurne Ademhalingsoefeningen

Ademhalingsstelsel

Het ademhalingsstelsel is het orgaansysteem dat dient voor de gasuitwisseling. Ademhaling wordt -net als alle andere basale levensfuncties- bestuurd door de hersenstam. Bij inademing en actieve uitademing worden de ademhalingsspieren gebruikt. Tot deze spieren behoren de middenrifspieren, buikspieren, de binnenste en buitenste tussenribspieren en de boven het sleutelbeen gelegen (supraclaviculaire) spieren. Bij het inademen zorgen deze spieren ervoor dat het volume van de borstholte toeneemt. Dit is nodig omdat de longen zich dan kunnen uitzetten. Bij inademing is de druk in de borstholte lager dan die van de omgevingslucht, hierdoor kan zuurstofrijke lucht de longen in stromen. Bij het uitademen ontspannen de ademhalingsspieren zich waardoor het volume van de borst- en buikholte weer kleiner wordt. De druk in de longen neemt toe, waardoor koolzuurgasrijke lucht naar buiten geduwd wordt.

Wil je een afspraak inplannen?
Benieuwd naar onze tarieven?
Wie vergoedt wat?

Houdings-/bewegingsapparaat en ademhalingsproblemen

Fysiotherapeuten behandelen klachten aan het houdings-/bewegingsapparaat. Wanneer je je handen op je buik en borst legt, voel je dat beweging een belangrijk aspect van de ademhaling is. Dit is waarom ademhalingsproblemen ook het tot het domein van de fysiotherapeut behoren.

Disfunctioneel adempatroon / ademhalingsproblemen

Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor ademhalingsproblemen, denk bijvoorbeeld aan stress, COPD, een spierziekte of een buikoperatie.

Stress

Stress is de meest voorkomende oorzaak van een ademhalingsprobleem. Het veroorzaakt prikkeling van het ademhalingscentrum, hierdoor wordt de ademhaling sneller en hoger (hyperventilatie). In de basis is dit functioneel omdat het zorgt voor afstemming van de ademhaling op de behoefte van het lichaam. Maar wanneer dit chronisch het geval is, is van functionaliteit geen sprake meer. De fysiotherapeut kan je helpen bij het bewust en efficiënt ademen.

COPD

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitus en longemfyseem. Wie aan deze ziekte lijdt, heeft beschadigde longen. Omdat nog maar een gedeelte van de longen functioneert, komt er te weinig zuurstof in het bloed. Hierdoor ontstaat kortademigheid (dyspnoe). Door de beschadiging, ontstaat er veel slijm. Dit slijm veroorzaakt een hoestprikkel. Voor mensen met COPD kan een fysiotherapeut veel betekenen, zo kan hij helpen bij het functioneel ademen en efficiënt hoesten, maar ook behoud van spierkracht en opbouwen van de conditie behoren tot de mogelijkheden.

Spierziekten

Er zijn diverse soorten spierziekten. De meeste zijn progressief waardoor in de loop der jaren de ademhalingsspieren minder zullen gaan functioneren. Dit maakt dat de longen niet meer in staat zijn koolzuurgas uit te scheiden en het lichaam van voldoende zuurstof te voorzien. De ademhalingsspieren moeten een voortdurende topprestatie leveren om hun taak nog enigszins te vervullen. Ze krijgen nooit de gelegenheid om uit te rusten en dat geeft op den duur ademhalingsproblemen. Uiteindelijk is vaak beademing noodzakelijk, maar in eerste instantie kan de fysiotherapeut helpen met ademtraining.

Operatie

Bij een operatie worden spieren doorgesneden. In diverse gevallen betreft dit de ademhalingsspieren, een gedeelte van het systeem functioneert hierdoor tijdelijk minder. Daarnaast is er meestal ook sprake van pijn. Al met al een basis voor een verstoorde, vaak oppervlakkige ademhaling (hypoventilatie) met alle gevolgen van dien. Door snel en hoog te ademen raakt de gasuitwisseling uit balans en door niet te durven hoesten, hoopt slijm zich op in de longen waardoor longontsteking op de loer ligt. Al in een vroeg stadium (meestal gedurende de opnameperiode) kan de fysiotherapeut iets beteken. Er bestaan diverse technieken om de pijn bij het ademen of hoesten te beperken.

Spiegel

Zoals je hebt kunnen lezen, is een goed adempatroon verre van vanzelfsprekend. Ademhaling wordt wel eens gezien als de spiegel van je gezondheid. Hoewel het probleem niet per definitie structureel is, zal ieder mens periodes kennen waarin het adempatroon afwijkend is. Dit is niet direct reden tot paniek! Het kan je helpen om deze eenvoudige ademhalingsoefening te doen.

  • Plaats je ene hand op je borst en de andere op je buik.
  • Sluit je ogen en haal diep adem door je neus. Bij een goede ademhaling voel je dat je buik opstijgt bij de inademing, de hand op je borst mag zo min mogelijk bewegen.
  • Houd de adem een paar seconden vast en laat los.
  • Adem volledig uit, voel je buik bewegen onder je hand. Je borst mag niet bewegen.
  • Herhaal dit een paar keer totdat je voelt dat je ademhaling rustig is. Je zult merken dat dit doorwerkt op je gevoel.

Onze fysiotherapeuten met het aandachtsgebied ademhalingsproblemen

Persoonlijke fysiotherapie van hoge kwaliteit, effectieve behandelmethodes, goede zorgcontacten met alle verzekeraars én een hoge tevredenheid van patiënten, dat is Fysio Jansen in een notendop.

Heb je vragen over je ademhalingsproblemen? David en Wout helpen je graag.

David Jansen Fysiotherapeut Fysiotherapie Deurne
Wout van de Steeg - Fysiotherapeut Deurne - Fysio Deurne 1

Voorkomen of herwinnen

Al met al kan er een heleboel mis zijn met je ademhaling, maar er valt ook een heleboel te voorkomen of te herwinnen. Een fysiotherapeut kan je hier op diverse manieren voor zorgen dat je weer lucht krijgt!